Skip to main content

Trzy innowacyjne ETF-y w ofercie Global X Funds

W styczniu nowojorska spółka Global X Funds uruchomiła trzy nowe produkty inwestycyjne. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza innowacyjny w skali globalnej Global X Aluminium ETF – pierwszy na świecie fundusz inwestujący w akcje spółek związanych z przemysłem aluminiowym.

Notowany na NYSE Arca od 5 stycznia 2011 r. Global X Aluminium ETF naśladuje zachowanie Solactive Global Aluminum Index – indeksu obejmującego największe i najpłynniejsze na świecie przedsiębiorstwa, których działalność jest związana – w jakimkolwiek aspekcie prowadzonej działalności – z przemysłem aluminiowym. W dniu 28 stycznia największy udział w aktywach funduszu posiadały: Rio Tinto (13,54%), Alcoa (10,54%), Norsk Hydro (7,83%), Alumina (7,82%), Aluminium Corp. (5,49%) oraz Mytilineos Holdings (5,22%). Łącznie w portfelu funduszu znajdują się walory 23 przedsiębiorstw. W ujęciu geograficznym największy udział w indeksie Solactive Global Aluminum (według stanu na początek grudnia 2010 r.) posiadały firmy ze Stanów Zjednoczonych (21,5%), Hongkongu (19,6%), Japonii (15,1%) oraz Wielkiej Brytanii (15,0%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio) wynosi 0,69%.

Aluminium jest jednym z najbardziej intensywnie wykorzystywanych metali we współczesnej gospodarce światowej. Jego ciągliwe i odporne na korozję właściwości sprawiają, że znajduje zastosowanie m.in. w energetyce, przemyśle oraz w towarach konsumpcyjnych. Według Bloomberga w ostatniej dekadzie popyt na aluminium wzrósł o 38 proc., podczas gdy w przypadku pozostałych metali wzrost ten wyniósł 20 proc. Global X Aluminium ETF jest już szóstym towarowym funduszem ETF oferowanym przez Global X Funds – pozostałe to: Global X Gold Explorers ETF, Global X Silver Miners ETF, Global X Copper Miners ETF, Global X Uranium ETF i Global X Lithium ETF.

25 stycznia na NYSE Arca zadebiutowały dwa akcyjne ETF-y Global X zorientowane na rynki wschodzące: Global X Russell Emerging Markets Growth ETF oraz Global X Russell Emerging Markets Value ETF. To kolejne fundusze tej spółki dające inwestorom ekspozycję na rynki akcji w krajach wschodzących (dotychczas spółka Global X Funds uruchomiła ETF-y zorientowane na rynek brazylijski, chiński i kolumbijski), a jednocześnie pierwsze które powstały we współpracy z Russell Indexes. Replikują one indeksy (odpowiednio): Russell Emerging Market MegaCap Growth (obejmuje spółki o największej kapitalizacji oraz o wyższych wskaźnikach cena/wartości księgowej) i Russell Emerging Market MegaCap Value (obejmuje spółki o największej kapitalizacji oraz o niższych wskaźnikach cena/wartości księgowej). W dniu 28 stycznia 2011 r. największy udział w portfelu funduszu Global X Russell Emerging Markets Growth ETF posiadały: Samsung Electronic (3,98%), Taiwan Semiconductor (3,80%), Vale (3,68%) i China Construction Bank (3,38%). W ujęciu geograficznym największy wpływ na indeks posiadają firmy chińskie, brazylijskie, indyjskie, tajwańskie i południowoafrykańskie; w portfelu tego funduszu znajdują się także akcje PKO BP (0,53%) i Banku Pekao SA (0,31%). Tego samego dnia największy udział w portfelu funduszu Global X Russell Emerging Markets Value ETF miały: Gazprom (10,49%), Petrobras (10,31%), Samsung Electronic (6,13%), Surgutneftgaz (6,07%) i China Mobile (5,51%); w portfelu tego funduszu znajdują się także akcje PGE (0,30%). W ujęciu geograficznym największy wpływ na indeks posiadają firmy rosyjskie, południowokoreańskie, brazylijskie i chińskie. Roczne koszty w obu funduszach wynoszą 0,69%.

Oba produkty Global X są pierwszymi funduszami ETF, które oferują nie tylko możliwość inwestowania na rynkach wschodzących, ale także pozwalają inwestorom wybrać preferowany przez nich styl inwestycyjny – growth lub value. Ponieważ spółki wzrostowe i dochodowe zachowują się odmiennie w trackie cyklu koniunkturalnego, inwestorzy mogą w ten sposób skomponować portfel, w którym reprezentowane będą obydwa podejścia inwestycyjne. Mimo że rynki wschodzące są zazwyczaj kojarzone z spółkami o charakterze wzrostowym, to jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Russell Investments indeks spółek dochodowych pokonał w ostatnich trzech latach indeks spółek wzrostowych o 10,02%; z kolei w ostatnim roku indeks spółek wzrostowych pokonał indeks spółek dochodowych o 4,54% (dane na koniec listopada 2010 r.).

W końcu 2010 r. wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ETF Global X Fund przekroczyła 1 mld USD.

2 Replies to “Trzy innowacyjne ETF-y w ofercie Global X Funds”

  1. Czy i w jaki sposób można w Polsce zainwestować w fundusze ETF Global X Fund, będąc inwestorem indywidualnym?

    • Dziękuję za pytanie.
      Na europejskich giełdach notowanych jest kilkanaście funduszy ETF Global X zarejestrowanych do sprzedaży w Europie (fundusze UCITS). Ich dostępność poprzez krajowe domy maklerskie jest zależna od oferty danego podmiotu w tym zakresie – proszę sprawdzić ofertę swojego brokera.

Twój email nie zostanie opublikowany.