Skip to main content

Sześć sektorowych funduszy ETF Market Vectors na NYSE Arca

21 grudnia 2011 r. spółka Van Eck Global wprowadziła na platformę NYSE Arca sześć funduszy ETF, których celem jest jak najbardziej wierne odzwierciedlenie stóp zwrotu generowanych przez odpowiednie indeksy sektorowe obliczane przez posiadającą siedzibę we Frankfurcie spółkę Market Vectors Index Solutions (została ona uruchomiona w końcu listopada 2011 r. przez Van Eck Global). Portfele tych indeksów obejmują 25 publicznych spółek amerykańskich oraz firm spoza Stanów Zjednoczonych których akcje są przedmiotem obrotu na amerykańskich parkietach (dotyczy to głównie indeksu spółek branży półprzewodników, indeksu sektora usług związanego z wydobyciem ropy naftowej oraz indeksu branży farmaceutycznej) wyselekcjonowanych na podstawie kapitalizacji rynkowej oraz wartości obrotu. Indeksy te są ważone kapitalizacją (z cokwartalnym równoważeniem), zaś ich uczestnicy muszą generować większość swoich przychodów z działalności w określonym sektorze gospodarki.

Market Vectors Bank and Brokerage ETF replikuje Market Vectors US Listed Bank and Brokerage 25 Index skupiający największe i najpłynniejsze banki oraz firmy brokerskie. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu dominowały spółki amerykańskie (40,5%), kanadyjskie (16,4%), brytyjskie (12,2%), brazylijskie (8,1%) oraz hiszpańskie (7,5%). Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory firm Wells Fargo (10,13%), HSBC Holdings (9,82%), JP Morgan Chase (9,38%), Citigroup (5,72%) i Bank of America (5,35%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 10,85, wskaźnik cena do wartości księgowej 0,90, a stopa dywidendy 2,70%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 88,9 mld USD.

Market Vectors Biotech ETF odwzorowuje Market Vectors US Listed Biotech 25 Index obejmujący największe i najpłynniejsze spółki biotechnologiczne. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu obecne były spółki amerykańskie (97,1%) i holenderskie (2,9%). Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory spółek Amgen (16,74%), Gilead Sciences (9,27%), Celgene (8,96%), Biogen Idec (7,53%) i Regeneron Pharmaceuticals (6,37%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 23,63, wskaźnik cena do wartości księgowej 4,11, a stopa dywidendy 0,23%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 20,6 mld USD.

Market Vectors Pharmaceutical ETF naśladuje wyniki indeksu Market Vectors US Listed Pharmaceutical 25 obejmującego największe i najpłynniejsze spółki farmaceutyczne. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu obecne były przede wszystkim spółki amerykańskie (57,4%), a także brytyjskie (9,4%), irlandzkie (8,1%), szwajcarskie (5,3%) i duńskie (5,2%). Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory firm Johnson & Johnson (7,27%), Pfizer (6,72%), Novartis (5,31%), Novo Nordisk (5,22%) i Merck (5,11%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 16,02, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,85, a stopa dywidendy 2,40%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 67,9 mld USD.

Market Vectors Retail ETF replikuje Market Vectors US Listed Retail 25 Index skupiający największe i najpłynniejsze spółki prowadzące handel detaliczny. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu występowały wyłącznie spółki amerykańskie. Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory firm Wal-Mart Stores (10,30%), Home Depot (7,30%), Amazon.com (6,47%), CVS Caremark (6,01%) i Lowe`s (5,37%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 16,47, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,87, a stopa dywidendy 1,84%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 49,5 mld USD.

Market Vectors Semiconductor ETF naśladuje wyniki indeksu Market Vectors US Listed Semiconductor 25 obejmującego największe i najpłynniejsze spółki z branży półprzewodników. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu obecne były przede wszystkim spółki amerykańskie (73,3%), a także tajwańskie (12,8%), holenderskie (5,90%) oraz brytyjskie (3,9%). Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory firm Intel (19,17%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (12,82%), Texas Instruments (7,21%) i Broadcom (5,51%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 14,80, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,96, a stopa dywidendy 1,84%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 44,7 mld USD.

Market Vectors Oil Services ETF odwzorowuje Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index obejmujący największe i najpłynniejsze spółki świadczące usługi związane z wydobyciem ropy naftowej. W końcu lutego 2012 r. w portfelu funduszu obecne były głównie spółki amerykańskie (70,0%), a także m.in. szwajcarskie (13,9%) i bermudzkie (7,2%). Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 29 lutego 2012 r. posiadały walory spółek Schlumberger (19,21%), National Oilwell Varco (9,71%), Halliburton (9,34%), Baker Hughes (6,09%) i Transocean (5,46%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu funduszu wynosi 18,38, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,05, a stopa dywidendy 1,54%. Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu to 34,1 mld USD.

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) wszystkich ww. funduszy ETF wynosi 0,47%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.