Skip to main content

Sześć nowych funduszy ETF Russell wykorzystujących popularne strategie inwestycyjne

W maju 2011 r. spółka Russell Investments , posiadająca 75-letnie doświadczenie w sferze usług inwestycyjnych (została założona w 1936 roku) i zarządzająca środkami o wartości ok. 161 mld USD (dane z końca I kwartału br.), uruchomiła sześć nowych exchange-traded funds.

19 maja na elektronicznej platformie NYSE Arca zadebiutowało pierwszych sześć innowacyjnych instrumentów finansowych z serii „Investment Discipline”. Są to ETF-y posiadające ekspozycję na rynek dużych amerykańskich spółek, a jednocześnie wykorzystujące sześć popularnych podejść inwestycyjnych powszechnie praktykowanych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych:

1. Russell Aggressive Growth ETF – replikuje indeks Russell U.S. Large Cap Aggressive Growth, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię agresywnego wzrostu (są to głównie spółki których planowane dochody i sprzedaż będą rosły szybciej niż średnia rynkowa); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: Apple (5,85%), IBM (3,60%), Microsoft (3,33%) i Google (2,53%)

2. Russell Consistent Growth ETF – odwzorowuje indeks Russell U.S. Large Cap Consistent Growth, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię stałego wzrostu (są to głównie spółki których przewidywane dochody mają rosnąć w długim terminie szybciej niż średnia rynkowa oraz charakteryzujące się stałym historycznym wzrostem dochodów); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: Apple (5,75%), IBM (3,56%), Microsoft (3,29%), Google (2,51%) i Coca Cola (2,21%)

3. Russell Growth at a Reasonable Price ETF – ma za zadanie odzwierciedlać wyniki indeksu Russell U.S. Large Cap Growth at a Reasonable Price, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię „wzrostu po rozsądnej cenie” (są to głównie stabilne spółki, które są konkurencyjnie wyceniane na podstawie ich długoterminowych przewidywanych dochodów w relacji do wskaźnika P/E); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: Exxon Mobil (5,39%), IBM (3,08%), Microsoft (2,85%), General Electric (2,66%) i Procter & Gamble (2,41%)

4. Russell Equity Income ETF – stara się powielić wyniku indeksu Russell U.S. Large Cap Equity Income, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię dochodu kapitałowego (są to spółki które wykazują możliwość wypłacania stabilnych dywidend); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: Exxon Mobil (4,58%), Chevron (2,39%), Microsoft (2,33%), General Electric (2,17%) i Johnson & Johnson (2,04%)

5. Russell Low P/E ETF – dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell U.S. Large Cap Low P/E, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię niskiego wskaźnika ceny do zysku (P/E) (są to głównie spółki których wartość wskaźnika P/E jest niższa od wcześniejszego poziomu i od konkurentów z branży); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: Chevron (3,10%), General Electric (2,98%), AT&T (2,72%), JPMorgan & Chase (2,54%) i Pfizer (2,40%)

6. Russell Contrarian ETF – jego celem jest odwzorowanie wyników indeksu Russell U.S. Large Cap Contrarian, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 1000, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię kontrariańską (są to głównie spółki, które konsekwentnie pozostają w tyle w stosunku do rynku jako całości jak i w relacji do konkurentów z tej samej branży); największe udziały w portfelu tego funduszu w końcu lipca posiadały spółki: JPMorgan Chase (4,23%), Wells Fargo (3,61%), Bank of America (2,61%), Citigroup (2,20%) i Hewlett-Packard (2,10%)

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,37% w skali roku.

W końcu kwietnia br. aktywa funduszy ETF Russell Investments wynosiły 84 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.