Skip to main content

Sześć nowych funduszy ETF iShares na NYSE Arca

W październiku i listopadzie 2011 r. BlackRock wprowadził na platformę NYSE Arca sześć kolejnych exchange-traded funds.

20 października do obrotu giełdowego zostały wprowadzone cztery ETF-y, których wspólną cechą jest dążenie do ograniczenia poziomu zmienności (minimum volatility funds). Mają one pomóc inwestorom w zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego. Zapewniają one ochronę przed spadkiem jego wartości (downside protection), przy jednoczesnym utrzymywaniu ekspozycji na trendy wzrostowe na określonych rynkach akcji. Fundusze te odwzorowują zachowanie indeksów MSCI Minimum Volatility, które zostały skonstruowane na bazie odpowiednich indeksów MSCI dających ekspozycję na określone regiony geograficzne. Różnica między nimi polega na tym, iż tradycyjne indeksy MSCI są ważone kapitalizacją rynkową spółek, natomiast w indeksach z serii MSCI Minimum Volatility wagi poszczególnych firm zależą od ich całkowitego ryzyka (im niższe ryzyko, tym większa waga w portfelu indeksu). W indeksach tych występują ograniczenia dotyczące ekspozycji na określony kraj, sektor i styl inwestycyjny – są one stosowane w celu optymalizacji i zapewnienia dywersyfikacji portfela.

iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund stara się jak najwierniej odzwierciedlić wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. W połowie stycznia 2012 r. w portfelu funduszu znajdowały się walory ponad 200 spółek z rynków wschodzących – największe udziały posiadały: Unilever Indonesia (1,59%), China Minsheng Banking (1,53%) i Public Bank BHD-Foreign Mkt (1,51%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: finansowej (20,95%), dóbr podstawowych (13,11%) i usług telekomunikacyjnych (12,49%). W podziale geograficznym dominowały firmy chińskie (15,57%), tajwańskie (15,51%) i brazylijskie (10,54%).

iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index Fund dąży do powielenia wyników indeksu MSCI EAFE Minimum Volatility. W połowie stycznia 2012 r. w portfelu funduszu znajdowały się walory 175 spółek z Europy, Australazji i Dalekiego Wschodu – największe udziały posiadały: Roche Holding (1,54%), Glaxosmithkline (1,53%) i NTT Docomo (1,51%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: dóbr podstawowych (15,73%), finansowej (15,47%) i opieki zdrowotnej (13,58%). W podziale geograficznym dominowały firmy japońskie (26,62%), brytyjskie (24,96%) i szwajcarskie (11,82%).

iShares MSCI USA Minimum Volatility Index Fund odwzorowuje MSCI USA Minimum Volatility Index. W połowie stycznia 2012 r. w portfelu funduszu znajdowały się walory blisko 130 amerykańskich spółek – największe udziały posiadały: Ecolab (1,79%), Microsoft (1,58%) i Automatic Data Processing (1,56%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: opieki zdrowotnej (16,19%), dóbr podstawowych (15,55%) i technologii informacyjnych (12,18%).

iShares All Country World Minimum Volatility Index Fund replikuje MSCI All Country World Minimum Volatility Index. W połowie stycznia 2012 r. w portfelu funduszu znajdowały się walory ponad 280 spółek z całego świata – największe udziały posiadały: Automatic Data Processing (1,57%), McDonald`s (1,57%) i NTT Docomo (1,48%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: dóbr podstawowych (15,49%), finansowej (13,86%) i opieki zdrowotnej (13,37%). W podziale geograficznym dominowały firmy amerykańskie (48,50%), japońskie (12,92%) i kanadyjskie (6,23%).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,15% w funduszu iShares MSCI USA Minimum Volatility Index Fund, 0,20% w funduszu iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index Fund, 0,25% w funduszu iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund oraz 0,35% w funduszu iShares All Country World Minimum Volatility Index Fund.

Tego samego dnia na NYSE Arca zadebiutował iShares Emerging Markets Local Currency Bond Fund. Fundusz ten daje inwestorom zdywersyfikowany dostęp do szerokiego rynku długu krajów wschodzących oferując stuprocentową ekspozycję na obligacje denominowane w lokalnych walutach. Udział rynku obligacji denominowanych w walutach lokalnych szacuje się na 78% całego rynku obligacji w państwach wschodzących wartego w sumie ok. 1,9 bln USD. Benchmarkiem funduszu jest Barclays Capital Emerging Markets Broad Local Currency Bond Index – indeks ważony zmodyfikowaną kapitalizacją rynkową. Pokrywa on 18 rynków obligacji i uwzględnia wpływ lokalnych podatków na zagranicznych inwestorów. Największy udział w portfelu funduszu w połowie stycznia 2012 r. posiadały obligacje południowokoreańskie (19,9%), brazylijskie (14,6%), meksykańskie (6,9%) i polskie (5,4%). Większość obligacji nie posiada ratingu (52,7% – według agencji S&P). W portfelu dominują obligacje o zapadalności od roku do 5 lat (42,1%), poniżej roku (18,9%) i od 5 do 10 lat (18,3%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,60%. Fundusz ten może stanowić doskonałe uzupełnienie iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund, który posiada w portfelu obligacje z rynków wschodzących, ale denominowane w dolarach amerykańskich.

17 listopada w obrocie giełdowym znalazł się iShares S&P International Preferred Stock Index Fund. To pierwszy ETF, który daje inwestorom dostęp do rynku przynoszących dochód uprzywilejowanych papierów wartościowych oferowanych w krajach rozwiniętych (poza Stanami Zjednoczonymi) i denominowanych w lokalnych walutach. Fundusz odwzorowuje ważony kapitalizacją S&P International Preferred Stock Index. Największe udziały w portfelu funduszu w połowie stycznia 2012 r. posiadały walory spółek z Kanady (79,4%), Wielkiej Brytanii (11,3%) i Szwecji (5,0%). Wśród nich zdecydowanie dominowały papiery firm sektora finansowego (83,0%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,55%. Fundusz ten może stanowić doskonałe uzupełnienie iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund, który posiada ekspozycję na rynek wyłącznie amerykańskich uprzywilejowanych papierów wartościowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.