Skip to main content

Sześć fundamentalnych ETF-ów inwestujących na rynku amerykańskim i w skali globalnej w ofercie Charles Schwab

15 sierpnia 2013 r. na rynku NYSE Arca miał miejsce debiut sześciu funduszy ETF Charles Schwab, które odwzorowują indeksy należące do Russell Fundamental Index Series skonstruowane na podstawie trzech wybranych czynników o charakterze fundamentalnym: skorygowana sprzedaż (przeciętna wielkość sprzedaży w danym okresie, skorygowana w celu usunięcia skutków zastosowania dźwigni), zatrzymany cash flow z działalności operacyjnej (średnia wartość środków pieniężnych z działalności operacyjnej w danym okresie, które mogą być reinwestowane w biznes) oraz dywidendy plus wykupy akcji (udział zysków spółki dystrybuowanych do akcjonariuszy i wykup akacji spółki z rynku). Metodologia tych indeksów została opracowana Roba Arnotta i jego firmę Research Affiliates. Trzy spośród nowych ETF-ów to instrumenty zapewniające ekspozycję na rynek amerykański, zaś trzy pozostałe to fundusze inwestujące globalnie.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF to fundusz, który oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek dużych i małych spółek amerykańskich, przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Dąży on do naśladowania stóp zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) indeksu Russell Fundamental U.S. Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje ok. 1450 spółek. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały walory Exxon Mobil (4,5%), Chevron (2,2%), AT&T (1,8%) i Microsoft (1,8%). Pod względem struktury branżowej przeważały spółki energetyczne (14,5%), finansowe (14,3%), z branży technologii informacyjnych (12,9%), z sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (12,8%) i przemysłowe (11,7%).

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF to fundusz, który oferuje ekspozycję spółki amerykańskie o wysokiej kapitalizacji, przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Stara się odwzorowywać stopy zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) indeksu Russell Fundamental U.S. Large Company Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje ok. 600 spółek. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały walory Exxon Mobil (5,0%), Chevron (2,4%), AT&T (2,0%), Microsoft (1,9%) i ConocoPhillips (1,9%). W strukturze sektorowej dominowały spółki energetyczne (15,4%), finansowe (13,6%), z branży technologii informacyjnych (12,8%), z sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (12,2%) i z branży opieki zdrowotnej (11,4%).

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF to fundusz, który zapewnia ekspozycję na małe spółki amerykańskie, przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Jego celem jest osiąganie stóp zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) jak najbardziej zbliżonych do stóp zwrotu indeksu Russell Fundamental U.S. Small Company Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje ok. 850 spółek. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały walory IntercontinentalExchange Group (0,7%), Southwest Airlines (0,4%), Sunedison (0,4%), Office Depot (0,4%), AK Steel Holding (0,4%) i Endo Health Solutions (0,4%). W strukturze sektorowej dominowały spółki przemysłowe (21,1%), finansowe (20,8%), z branży dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (18,3%) oraz z sektora technologii informacyjnych (12,8%).

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF to fundusz, który zapewnia ekspozycję na duże międzynarodowe spółki z rynków rozwiniętych (bez Stanów Zjednoczonych), przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Dąży do uzyskiwania stóp zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) bliskich stopom zwrotu indeksu Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje ok. 780 spółek. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały walory BP (2,5%), Total (2,0%), Royal Dutch Shell (2,0%) oraz Vodafone Group (1,7%). W ujęciu branżowym przeważały spółki finansowe (18,7%), energetyczne (13,2%), przemysłowe (12,5%) i z branży dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,1%).

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF to fundusz, który oferuje ekspozycję na rynek małych międzynarodowych spółek z rynków rozwiniętych (bez Stanów Zjednoczonych), przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Dąży on do naśladowania stóp zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) indeksu Russell Fundamental Developed ex-U.S. Small Company Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się walory ok. 1240 spółek i funduszy ETF. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały walory iShares MSCI Japan ETF (2,0%), Gamesa Corporación Tecnológica (0,3%) i Minebea (0,3%). Pod względem struktury branżowej przeważały spółki przemysłowe (25,6%), z sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (18,3%), finansowe (17,3%) i surowcowe (10,2%).

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF to fundusz, który zapewnia ekspozycję na spółki z rynków wschodzących o wysokiej kapitalizacji, przy wykorzystaniu opisanej wyżej metodologii opartej na czynnikach fundamentalnych. Stara się odzwierciedlać stopy zwrotu (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) indeksu Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje ok. 270 spółek. Największe udziały w portfelu funduszu w końcu grudnia posiadały akcje Łukoil (4,4%), Gazprom (4,2%), Samsung Electronics (3,6%), Petrobras Petroleo Brasileiro (1,9%) i China Mobile (1,8%). W strukturze sektorowej dominowały spółki energetyczne (20,7%), surowcowe (17,3%), finansowe (17,0%), z branży technologii informacyjnych (14,5%) i z sektora usług telekomunikacyjnych (10,1%).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) w przypadku trzech funduszy zorientowanych na rynek amerykański oraz funduszu inwestującego w duże międzynarodowe spółki wynosi 0,32% w skali roku, natomiast w przypadku funduszu inwestującego w małe międzynarodowe spółki oraz funduszu inwestującego na rynkach wschodzących wynosi 0,46% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.