Skip to main content

Sześć ETNs z ekspozycją na japońskie, niemieckie i włoskie papiery rządowe w ofercie PowerShares

23 marca 2011 r. trzy zwykłe i trzy lewarowane (x3) zabezpieczone, dziesięcioletnie instrumenty dłużne typu ETN (exchange-traded note) wyemitowane przez Deutsche Bank AG (London Branch) i oferowane przez Invesco PowerShares zadebiutowały na NYSE Arca. Oferują one ekspozycję na niemieckie, japońskie i włoskie obligacje rządowe.

PowerShares DB German Bund Futures ETN i PowerShares DB 3x German Bund Futures ETN dają nielewarowaną i lewarowaną (trzykrotną) ekspozycję na rynek niemieckich obligacji rządowych. Oba instrumenty bazują na indeksie DB USD Bund Futures, którego zadaniem jest zilustrowanie wyników długich pozycji na kontraktach terminowych na 10–letnie niemieckie obligacje (Euro-Bund Futures) i odzwierciedlają (w odpowiedni sposób) zmiany ww. indeksu w ujęciu miesięcznym. Opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio 0,50% i 0,95% w skali roku.

PowerShares DB Japanese Govt Bond Futures ETN i PowerShares DB 3x Japanese Govt Bond Futures ETN dają nielewarowaną i lewarowaną (trzykrotną) ekspozycję na rynek japońskich papierów rządowych. Oba instrumenty bazują na indeksie DB USD JGB Futures, którego zadaniem jest zilustrowanie wyników długich pozycji na kontraktach terminowych na 10–letnie japońskie obligacje (JGB FUTURES) i odzwierciedlają (w odpowiedni sposób) zmiany ww. indeksu w ujęciu miesięcznym. Opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio 0,50% i 0,95% w skali roku.

PowerShares DB Italian Treasury Bond Futures ETN i PowerShares DB 3x Italian Treasury Bond Futures ETN dają nielewarowaną i lewarowaną (trzykrotną) ekspozycję na rynek włoskich papierów rządowych. Oba instrumenty bazują na indeksie DB USD BTP Futures, którego zadaniem jest zilustrowanie wyników długich pozycji na kontraktach terminowych na 10–letnie włoskie obligacje (Euro-BTP Futures) i odzwierciedlają (w odpowiedni sposób) zmiany ww. indeksu w ujęciu miesięcznym. Opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio 0,50% i 0,95% w skali roku.

Termin zapadalności wszystkich ww. instrumentów to marzec 2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.