Skip to main content

Szeroka oferta nowych funduszy ETF First Trust

W kwietniu i maju 2011 r. amerykańska spółka First Trust z siedzibą w Wheaton (najbardziej znana z funduszu First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund) uruchomiła 15 nowych ETF-ów.

19 i 20 kwietnia na NYSE Arca zadebiutowało w sumie 13 funduszy ETF. Dziewięć z nich posiada ekspozycję na zagraniczne rynki akcji. Są to:

 • First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDex Fund

 • First Trust Europe AlphaDex Fund

 • First Trust Latin America AlphaDex Fund

 • First Trust Brazil AlphaDex Fund

 • First Trust China AlphaDex Fund

 • First Trust Japan AlphaDex Fund

 • First Trust South Korea AlphaDex Fund

 • First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDex Fund

 • First Trust Emerging Markets AlphaDex Fund

Koszty we wszystkich ww. podmiotach wynoszą 0,80% w skali roku.

Cztery kolejne ETF-y umożliwiają inwestycję w amerykańskie spółki typu growth i value o średniej i niskiej kapitalizacji. Grupa ta obejmuje następujące podmioty:

 • First Trust Mid Cap Growth AlphaDex Fund

 • First Trust Mid Cap Value AlphaDex Fund

 • First Trust Small Cap Growth AlphaDex Fund

 • First Trust Small Cap Value AlphaDex Fund

Wskaźniki kosztów w tych funduszach kształtują się na poziomie 0,70% w skali roku.

Wszystkie wymienione powyżej ETF-y są powiązane z indeksami S&P AlphaDex – są to szczególne rodzaje indeksów, w przypadku których o zakwalifikowaniu określonych spółek do ich portfela decyduje nie kapitalizacja, ale czynniki fundamentalne wyznaczające ich potencjał wzrostowy lub wartościowy (m.in. takie jak cena do wartości księgowej, cena do cash-flow, cena do sprzedaży, ROA). Opracowana w 2007 r. przez First Trust metodologia AlphaDEX ma za zadanie wyselekcjonować do portfela indeksu spółki, które mają inwestorom dostarczyć alfę. Wcześniej uruchomione przez First Trust fundusze ETF wykorzystujące tę metodologię zgromadziły dotychczas ok. 2,8 mld USD.

Na tej samej metodologii oparty został także wprowadzony na NYSE Arca 12 maja First Trust Mega Cap AlphaDex Fund. Daje on ekspozycję na te amerykańskie spółki o najwyższej kapitalizacji (mega-cap), które powinny osiągać lepsze wyniki inwestycyjne niż reszta amerykańskiego rynku akcji. Bazuje on na indeksie Defined Mega Cap – jest to indeks opracowany przez S&P o równych udziałach spółek w portfelu, którego metodologia przewiduje wyselekcjonowanie takich spółek z indeksu S&P BMI US, dzięki którym indeks ten powinien generować dodatnią alfę w stosunku do tradycyjnych, pasywnych indeksów. Największy udział w portfelu indeksu (obejmującym w sumie 50 składników) w dniu 29 kwietnia posiadały firmy Intel, Baker Hughes, Eli Lilly, Caterpillar i Chevron. Pod względem sektorowym dominują spółki energetyczne (29,5%), firmy z sektora technologii informacyjnych (21,7%) i przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej (12,5%). Mediana kapitalizacji spółek w indeksie wynosi aż 51,5 mld USD. Roczny wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu sięga 0,70%.

Dzień wcześniej (11 maja) na NASDAQ pojawił się natomiast First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund, którego celem jest odwzorowywanie indeksu NASDAQ OMX Global Auto. Indeks ten, ważony kapitalizacją rynkową, obejmuje największe i najpłynniejsze globalne spółki zajmujące się produkcją samochodów – jego uczestnikami mogą być tylko te firmy, których kapitalizacja przekracza 500 mln USD oraz w przypadku których minimalna wartość obrotu akcjami w ostatnich 3 miesiącach wynosiła co najmniej 1 mln USD. Największy udział w portfelu indeksu (obejmującym łącznie 32 spółki) w końcu marca posiadały firmy Daimler AG, General Motors Company, Honda Motor Co., Toyota Motor Corp., Ford Motor Company i Kia Motors Corp. W ujęciu geograficznym w indeksie przeważają spółki japońskie (32,7%), niemieckie (20,2%), amerykańskie (17,7%) oraz południowokoreańskie (9,9%). Roczny wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,70%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.