Skip to main content

Strategia merger arbitrage w ETN-ie Credit Suisse

8 marca 2011 r. Credit Suisse wprowadził na platformę NYSE Arca Credit Suisse 2X Merger Arbitrage Liquid Index ETN. Ten instrument dłużny jest powiązany z indeksem Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid w ten sposób, iż dąży do uzyskania dwukrotnie większej stopy zwrotu (w ujęciu miesięcznym) w stosunku do wyniku tego indeksu.

Indeks ten, poprzez zajmowanie długich i krótkich pozycji w akcjach spółek oraz utrzymywanie gotówki w portfelu, przy wykorzystaniu metod ilościowych, próbuje wypracować wyniki zbliżone do wyników strategii inwestycyjnej merger arbitrage, stosowanej przez niektóre fundusze hedgingowe. Jej celem jest wykorzystywanie różnic w wycenie łączących się spółek. Strategia ta bazuje najczęściej na zakupie akcji spółki przejmowanej i jednoczesnej sprzedaży akcji spółki przejmującej.

Roczne opłaty Credit Suisse 2X Merger Arbitrage Liquid Index ETN wynoszą 0,55% oraz 0,95%+jednomiesięczny LIBOR (opłata za dźwignię). Instrument ten wygasa w marcu 2031 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.