Skip to main content

Spółka WisdomTree uruchomiła swój pierwszy alternatywny ETF

Spółka WisdomTree – amerykański sponsor i asset menedżer funduszy ETF – wprowadziła 5 stycznia 2011 r. na platformę NYSE Arca WisdomTree Managed Futures Strategy Fund. To aktywnie zarządzany ETF wykorzystujący strategię ilościową opartą na określonych zasadach, której celem jest dostarczenie inwestorom stóp zwrotu, które odpowiadają wynikom Diversified Trends Indicator (DTI Index). DTI Index to strategia managed futures, bazująca podejściu inwestycyjnym typu long/short, opracowana przez spółkę Alpha Financial Technologies i jej założyciela – Victora Sperandeo (autora książki „Trader Vic”). DTI Index jest obliczany od 2004 r. i obejmuje zdywersyfikowaną grupę 24 płynnych składników – kontraktów futures i instrumentów typu ETC (exchange-traded commodities).

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund jest – według komunikatu spółki – pierwszym na rynku funduszem ETF, który wykorzystuje strategię managed futures, której znaczenie na rynku finansowym w ostatnim okresie istotnie wzrosło, zwłaszcza w sytuacji kiedy inwestorzy zaczęli poszukiwać nieskorelowanych ze sobą klas aktywów, które mogą przynosić zyski w różnych warunkach rynkowych (zarówno podczas wzrostów jak i spadków). Jest to równocześnie instrument cechujący się wysokim poziomem ryzyka m.in. z uwagi na możliwość zajmowania długich i krótkich pozycji w towarowych kontraktach futures, walutowych kontraktach forward, wykorzystywanie kontraktów typu swap i innych instrumentów pochodnych.

W dniu 1 lutego 2011 r. w portfelu funduszu towarowe kontrakty futures stanowiły 50,8% aktywów (w tym na surowce energetyczne 19,1%, zboża 11,7%, metale przemysłowe 5,1%, żywiec 5,1%, metale szlachetne 5,3% oraz towary miękkie 4,6%), walutowe kontrakty futures 34,8%, a 14,4% kontrakty futures na amerykańskie obligacje skarbowe.

Wskaźnik kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,95% w skali roku.

W funduszach WisdomTree i w produktach indeksowych bazujących na indeksach opracowanych przez tę firmę (jest ona znana z indeksów wykorzystujących własną metodologię opartą na czynnikach fundamentalnych) zgromadzono dotychczas około 10,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.