Skip to main content

Spółka ESGShares uruchomiła trzeci fundusz ETF dla podmiotów zainteresowanych zrównoważonymi inwestycjami

28 stycznia 2011 r. na platformie NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Pax MSCI EAFE ESG Index ETF , którego emitentem jest spółka ESGShares. Celem funduszu jest naśladowanie zachowania (wyników) indeksu MSCI EAFE ESG skonstruowanego przez MSCI. Indeks ten, ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float, obejmuje akcje spółek pochodzących z regionu Europy, Azji i Pacyfiku oraz Dalekiego Wschodu (EAFE), które jednocześnie w najwyższym stopniu spełniają określone przez MSCI kryteria dotyczące prowadzonej przez te podmioty działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, polityki społecznej oraz zarządzania (ESG – Environmental, Social, Governance). Ocena spółek odbywa się poprzez system ratingowy w dziewięciostopniowej skali – od AAA do C (aby znaleźć się w indeksie spółka musi posiadać rating na poziomie B lub wyższym). W celu odwzorowania wyników indeksu fundusz stosuje metodę reprezentatywnej próbki (representative sampling), co oznacza że w jego portfelu występuje tylko część spółek wchodzących w skład indeksu, zaś ich udziały w portfelu mogą różnić się od udziałów w indeksie.

W portfelu funduszu znajduje się obecnie 138 spółek, o średniej ważonej kapitalizacji w wysokości 51,5 mln USD. Największy udział w portfelu Pax MSCI EAFE ESG Index ETF posiadają spółki sektora finansowego (28,9%), przemysłowego (12,0%), dóbr konsumpcyjnych podstawowych (11,0%), dóbr konsumpcyjnych luksusowych (10,4%) oraz surowcowego (10,0%). Są to przede wszystkim spółki japońskie (24,1%), brytyjskie (20,5%), australijskie (9,5%), francuskie (9,0%) oraz szwajcarskie (6,8%). Największe pozycje w portfelu to: HSBC Holdings (3,74%), Mitsui Fudosan (3,32%), Vodafone Group (2,90%), Novartis (2,18%), Banco Santander (2,04%) i GlaxoSmithKline (2,00%) (wszystkie dane na dzień 24 lutego 2011 r.).

Wskaźnik rocznych kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,55%.

Poza funduszem Pax MSCI EAFE ESG Index ETF w ofercie ESGShares znajdują się obecnie jeszcze dwa inne ETF-y: Pax MSCI North America ESG Index ETF oraz Pax FTSE Environmental Technologies (ET50) Index ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.