Skip to main content

Siedem nowych dłużnych funduszy ETF Vanguard

Dotychczasowa oferta pięciu dłużnych funduszy ETF zarządzanych przez firmę Vanguard (pierwsze cztery fundusze tego typu – Vanguard Total Bond Market ETF, Vanguard Short-Term Bond ETF, Vanguard Intermediate-Term Bond ETF i Vanguard Long-Term Bond ETF – zostały przez nią utworzone w kwietniu 2007 r.) powiększyła się o kolejnych siedem produktów. Odzwierciedlają one zachowanie indeksów papierów dłużnych opracowanych przez Barclays Capital, o różnych terminach zapadalności. Fundusze te to:

  • Vanguard Short-Term Government Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted

  • Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted

  • Vanguard Long-Term Government Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. Long Government Float Adjusted

  • Vanguard Short-Term Corporate Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index

  • Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. 5-10 Year Corporate Index

  • Vanguard Long-Term Corporate Bond Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. Long Corporate Index

  • Vanguard Mortgage-Backed Securities Index ETF – replikuje indeks Barclays Capital U.S. MBS Float Adjusted

Koszty związane z ww.funduszami wynoszą 0,15% w skali roku. Są one pierwszymi ETF tej firmy notowanymi na Nasdaq – 39 pozostałych jest notowanych na NYSE Arca (część z nich jest notowanych także w Meksyku i w Australii). Są zarządzane przez Vanguard Fixed Income Group, która zarządza środkami finansowymi o wartości 485 mld USD, w tym 114 mld USD w obligacyjnych funduszach indeksowych oraz 10,4 mld USD w dłużnych ETF.

Łączna wartość aktywów funduszy ETF zarządzanych przez Vanguard wzrosła w 2009 r. (do końca paźedziernika) o prawie 95% do poziomu 78 mld USD, zaś napływ netto kapitału sięgnął 21 mld USD. Przeciętna stawka kosztów (expense ratio) wynosi w ich przypadku 0,19%, czyli o ponad połowę mniej niż dla całego rynku (0,55%) (według danych agencji Morningstar).

Ogółem Vanguard zarządza amerykańskimi funduszami (w tym w ETF) o aktywach 1,3 bln USD, w tym 600 mld USD zostało zgromadzone w funduszach indeksowych. Fundusze Vanguard pozyskały w tym roku 85 mld USD nowego kapitału (netto).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.