Skip to main content

Siedem funduszy ETF First Trust z ekspozycją na rynki akcji w krajach rozwiniętych na NYSE Arca

W połowie lutego 2012 r. amerykańska spółka First Trust poszerzyła swoją ofertę o siedem funduszy ETF powiązanych z indeksami ilustrującymi sytuację na rynkach akcji w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie, Australii, w Hongkongu i na Tajwanie – od 15 lutego ich tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Arca. Nowe ETF-y First Trust odwzorowują stworzone i administrowane przez Standard & Poor`s indeksy typu S&P AlphaDEX. Są to specyficzne rodzaje indeksów (tzw. indeksy „wzbogacone” – „enhanced” indexes) wykorzystujące opracowaną w 2007 r. przez First Trust metodologię selekcji spółek do portfela na podstawie czynników fundamentalnych AlphaDEX umożliwiającą wyznaczenie ich potencjału wzrostowego i wartościowego (wśród czynników wzrostowych brane są pod uwagę m.in. takie jak wzrost ceny akcji, relacja sprzedaży do ceny oraz stopa wzrostu wartości sprzedaży, a wśród czynników wartościowych relacja wartości księgowej do ceny akcji, cash flow do ceny i ROA). Metodologia AlphaDEX ma pozwolić na wyselekcjonowanie do portfeli indeksów spółek, które mają inwestorom dostarczyć alfę. Są to indeksy ważone czynnikami fundamentalnymi (im wyżej w rankingu AlphaDEX znajduje się spółka, tym ma większą wagę w indeksie). Równoważenie portfeli odbywa się co pół roku.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund replikuje wyniki indeksu Defined United Kingdom. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych brytyjskich firm należących do indeksu S&P United Kingdom BMI. W dniu 23 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 75 walorów) miały akcje spółek Hammerson (2,61%), Babock International Group (2,58%), Land Securities Group (2,52%), Derwent London (2,51%), British Land Company (2,43%) i Rolls-Royce Holdings (2,41%). W ujęciu sektorowym dominowały firmy przemysłowe (22,63%), finansowe (20,51%), surowcowe (15,28%) i producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (15,09%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w aktywach funduszu wynosiła 6,56 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 11,46, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,63, wskaźnik cena do cash flow 8,44, a wskaźnik cena do sprzedaży 0,90.

First Trust Germany AlphaDEX Fund odwzorowuje wyniki indeksu Defined Germany. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych niemieckich spółek należących do indeksu S&P Germany BMI. W dniu 23 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 40 walorów) miały akcje spółek Lanxess (5,24%), Volkswagen (4,49%), Suedzucker (3,84%), Brenntag (3,83%), Merck (3,80%), Deutsche Postbank (3,78%) i BMW (3,70%). W ujęciu sektorowym dominowały firmy surowcowe (21,36%), przemysłowe (21,06%), producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,99%) i spółki finansowe (10,44%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w aktywach funduszu wynosiła 10,45 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 11,31, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,24, wskaźnik cena do cash flow 6,16, a wskaźnik cena do sprzedaży 0,46.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund odzwierciedla Defined Switzerland Index. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych szwajcarskich przedsiębiorstw należących do indeksu S&P Switzerland BMI. W dniu 23 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 40 walorów) miały akcje spółek Clariant (4,77%), Galenica (4,53%), Givaudan (4,10%), Aryzta (4,09%) i Swiss Life Holding (4,02%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki finansowe (24,92%), surowcowe (18,05%), przemysłowe (16,07%), firmy z branży opieki zdrowotnej (15,58%) i producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (12,33%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 7,63 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 14,55, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,25, wskaźnik cena do cash flow 8,93, a wskaźnik cena do sprzedaży 0,74.

First Trust Canada AlphaDEX Fund naśladuje zachowanie indeksu Defined Canada. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych kanadyjskich firm należących do indeksu S&P Canada BMI. W dniu 23 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 38 walorów) miały akcje spółek Dollarama (5,48%), Boardwalk Real Estate Investment Trust (5,32%), Viterra (5,28%), Brookfield Properties Corporation (4,87%) i Enbridge (4,76%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki energetyczne (36,89%), producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (16,19%) i surowcowe (15,91%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 6,89 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 10,97, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,62, wskaźnik cena do cash flow 8,17, a wskaźnik cena do sprzedaży 1,12.

First Trust Australia AlphaDEX Fund replikuje wyniki indeksu Defined Australia. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych australijskich firm należących do indeksu S&P Australia BMI. W dniu 25 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 40 walorów) miały akcje spółek Campbell Brothers Limited (4,72%), Dexus Property Group (4,63%), Caltex Australia Limited (4,57%), Westfield Retail Trust (4,40%) i Tatts Group (4,35%). W ujęciu sektorowym w dniu 23 maja dominowały spółki finansowe (31,22%), surowcowe (23,11%) i przemysłowe (16,91%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 4,77 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 15,74, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,39, wskaźnik cena do cash flow 6,47, a wskaźnik cena do sprzedaży 0,91.

First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund odwzorowuje wyniki indeksu Defined Hong Kong. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych firm z Hongkongu należących do indeksu S&P Hong Kong BMI. W dniu 25 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 40 walorów) miały akcje spółek Galaxy Entertainment Group (5,22%), Hongkong Land Holdings Limited (4,94%), Sands China (4,65%) i Wharf Holdings (4,51%). W ujęciu sektorowym w dniu 23 maja dominowały spółki finansowe (47,09%), producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (23,21%) i firmy przemysłowe (14,42%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 8,20 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 6,61, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,06, wskaźnik cena do cash flow 11,45, a wskaźnik cena do sprzedaży 1,55.

First Trust Taiwan AlphaDEX Fund odwzorowuje wyniki indeksu Defined Taiwan. Skład portfela tego indeksu obejmuje akcje wyselekcjonowanych firm tajwańskich należących do indeksu S&P Taiwan BMI. W dniu 25 maja największy udział w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 40 walorów) miały akcje spółek Hotai Motor Company (5,12%), Far EasTone Telecommunications (5,00%), Advanced Semiconductor Engineering (4,28%), Uni-President Enterprises (4,20%) i Hon Hai Precision Industry (4,18%). W ujęciu sektorowym zdecydowanie dominowały spółki z branży technologii informacyjnych (54,75%); stosunkowo duże udziały posiadali również producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,07%), firmy świadczące usługi telekomunikacyjne (9,13%) i spółki surowcowe (8,88%). Według danych na koniec kwietnia mediana kapitalizacji spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 4,94 mld USD, wskaźnik cena do zysku wynosił 16,60, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,47, wskaźnik cena do cash flow 8,23, a wskaźnik cena do sprzedaży 0,63.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) wszystkich ww. funduszy ETF wynosi 0,80% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.