Skip to main content

Rynek funduszy ETF w krajach Azji i Pacyfiku – IV kwartał 2009 r.

Według opublikowanego przez BlackRock raportu dotyczącego rynku exchange-traded funds (ETFs) i exchange-traded products (ETPs) w końcu IV kwartału 2009 roku w 11 krajach Azji i Pacyfiku (tj. w Australii, Chinach, Hongkongu, Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, na Tajwanie i w Tajlandii) na 15 tamtejszych giełdach papierów wartościowych notowanych było 197 ETF-ów jako tzw. primary listings (główne notowania danego instrumentu), zaś łączna liczba notowań (total listings) wynosiła 278. Najwięcej funduszy typu ETF notowanych było (chodzi o primary listings) w Japonii – 68 (w tym 62 na Tokyo Stock Exchange i 6 na Osaka Securities Exchange), w Korei Południowej – 49 (wszystkie na Korea Stock Exchange), w Hongkongu – 22 (wszystkie na Hong Kong Stock Exchange), na Tajwanie – 12 (wszystkie na Taiwan Stock Exchange) oraz w Indiach – 12 (w tym 10 na National Stock Exchange oraz 2 na Bombay Stock Exchange). W całym 2009 roku w krajach Azji i Pacyfiku pojawiły się 44 nowe ETF-y (o 25 mniej niż w 2008 roku), w tym najwięcej w Korei Południowej (17), Hongkongu (11) i w Japonii (7).

Kraje Azji i Pacyfiku (bez Japonii)

W krajach Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii notowanych było w końcu ubiegłego roku 129 ETF-ów (207 linii notowań) – o 33 więcej niż rok wcześniej. Obecnie planowanie jest utworzenie 39 nowych funduszy ETF.

Łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze ETF w 11 krajach Azji i Pacyfiku sięgała w końcu 2009 roku 38,52 mld USD, co stanowiło zaledwie 3,7% światowego rynku ETF-ów. W minionym roku aktywa te zwiększyły jednak swoją wartość o rekordowe 14,76 mld USD (62,1%) – dla porównania indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan w USD zwyżkował w tym samym okresie o 68,4%. Największe środki finansowe ulokowano w ETF-ach notowanych w Hongkongu (20,72 mld USD), Chinach (5,87 mld USD), Korei Południowej (3,16 mld USD) oraz na Tajwanie (2,70 mld USD).

Według danych BlackRock dostarczycielami ETF-ów (primary listings) na rynki krajów Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) są obecnie 44 instytucje finansowe. Największą ofertę jeśli chodzi o primary listings posiadają: Samsung Investment Trust Management (16), iShares (13) oraz Mirae Asset MAPS Global Investment (11). W przypadku ogólnej liczby ETF-ów (także tych, dla których rynki państw Azji i Pacyfiku nie są pierwszym miejscem notowań) liderami są globalni providerzy: iShares (37), Lyxor Asset Management (32) oraz db x-trackers (17) (co ciekawe w przypadku tego ostatniego są to wyłącznie ETF-y, dla których głównymi parkietami są giełdy spoza Azji i Pacyfiku). W 2009 roku najwięcej nowych funduszy wprowadziły iShares (9) i Korea Investment Trust Management (3).

Największe aktywa (dane dla primary listings) zgromadziły State Street Global Advisors (9,72 mld USD – 25,2% rynku), iShares (7,84 mld USD – 20,3% rynku), Hang Seng Investment Management (5,29 mld USD – 13,7% rynku) oraz China Asset Management (3,77 mld USD – 9,8% rynku). W 2009 roku najbardziej wzrosły (w ujęciu wartościowym) aktywa iShares (3,70 mld USD), State Street Global Advisors (2,78 mld USD), China Asset Management (2,48 mld USD) i Hang Seng Investment Management (2,47 mld USD). Największy wzrost udziału w rynku odnotowały China Asset Management (4,4 pkt. proc.) i iShares (2,9 pkt. proc.), zaś w największym stopniu spadły udziały State Street Global Advisors (o 4,0 pkt. proc.) i Benchmark Asset Management (o 3,1 pkt. proc.).

Największą wartość obrotu (według wartości średniego dziennego obrotu tymi instrumentami) wygenerowały takie instytucje jak: China Asset Management, iShares oraz E Fund Management.

Najpopularniejszymi ETF-ami w 11 krajach Azji i Pacyfiku w końcu IV kwartału 2009 r. były: iShares FTSE /Xinhua A50 China Tracker (6,1 mld USD), Tracker Fund of Hong Kong (TraHK) (5,0 mld USD) i China 50 ETF (3,3 mld USD). Największe obroty miały natomiast miejsce w przypadku China 50 ETF, iShares FTSE /Xinhua A50 China Tracker oraz E FUND SI100 INDEX FUND.

Ponadto w krajach Azji i Pacyfiku notowanych było w końcu 2009 roku 11 instrumentów typu ETC, których całkowite aktywa wynosiły 0,80 mld USD.

Japonia

Według danych BlackRock w końcu minionego roku w Japonii notowanych było 68 ETF-ów (o 7 więcej niż przed rokiem), dla których kraj ten był głównym miejscem notowań (primary listings), zaś łączna liczba tych instrumentów (total listings) wyniosła 71. Providerami tych instrumentów jest 6 instytucji finansowych (primary listings), z których największy udział mają: Nomura Asset Management (30 ETF-ów, 13,37 mld USD – 54,3% japońskiego rynku), Nikko Asset Management (10 ETF-ów, 5,74 mld USD – 23,3% rynku) i Daiwa Asset Management (22 ETF-y, 4,93 mld USD – 20,0% rynku). Wszystkie trzy ww. podmioty zanotowały jednak w 2009 roku spadek wartości aktywów zgromadzonych w ETF-ach (największy Nomura AM – o 1,57 mld USD).

Łączne aktywa funduszy ETF w Japonii zmalały w 2009 r. o 2,8 mld USD (-10,2%) do 24,6 mld USD – najniższego poziomu od 2003 r. (w ubiegłym roku indeks MSCI Japan w USD wzrósł o 5,4%). Na tle ogólnoświatowym, gdzie nieprzerwanie można obserwować wzrost rynku funduszy ETF, Japonia wyróżnia się więc negatywnie – aktywa ulokowane w tym instrumentach spadają tam już trzeci rok z rzędu.

Najpopularniejszymi ETF-ami w Japonii w końcu IV kwartału 2009 r. były: OSE NIKKEI 225 ETF (5,9 mld USD), TSE TOPIX ETF (5,9 mld USD) oraz Listed Index Fund 225 (3,3 mld USD). Najwięcej aktywów zgromadziły fundusze, dla których benchmarkami są indeksy Nikkei 225 (48,3%) oraz TOPIX (42,9%).

Ponadto w Japonii notowanych było w końcu ubiegłego roku 5 instrumentów finansowych typu ETC, których całkowite aktywa wynosiły 0,3 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.