Skip to main content

Rynek ETF-ów w Azji Południowo-Wschodniej i krajach Pacyfiku – III kwartał 2009 r.

Według opublikowanego przez Barclays Global Investors (BGI) raportu dotyczącego rynku ETF-ów i ETP-ów w krajach Azji Południowo-Wschodniej z wyłączeniem Japonii (Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia) oraz w Australii i Nowej Zelandii, w wymienionych krajach w końcu III kwartału funkcjonowało 114 ETF-ów ze 187 notowaniami. Spośród 13 parkietów, na których znajdują się ETF-y, najwięcej tych instrumentów jest notowanych w Korei Południowej (44), Singapurze i Hongkongu (po 37). Od początku 2009 roku liczba ETF-ów w tym regionie świata wzrosła o 18,8% (na parkietach pojawiło się 20 nowych ETF-ów, zaś cztery zostały zlikwidowane). Zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez BGI planowane jest uruchomienie 39 nowych ETF-ów.

Dostarczycielami ETF-ów na rynki krajów Azji Południowo-Wschodniej i krajów Pacyfiku jest obecnie 37 firm. Największymi firmami pod względem wartości aktywów są: State Street Global Advisors (9,55 mld USD – 26,9% rynku), iShares (6,98 mld USD – 19,6% rynku) oraz Hang Seng Investment Management (4,91 mld USD – 13,8% rynku). Biorąc z kolei pod uwagę liczbę uruchomionych ETF-ów dominują Samsung Investment Trust Management (13) i Mirae Asset MAPS Global Investments (10), zaś liderami biorąc pod uwagę liczbę notowań ETF-ów są iShares (32) i Lyxor Asset Management (29).

Na koniec III kwartału wartość aktywów ETF-ów w tym regionie świata sięgnęła 35,58 mld USD, co oznacza blisko pięćdziesięcioprocentowy wzrost (+49,7%) od początku roku (dla porównania indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan wzrósł w tym okresie w przeliczeniu na USD o 31,7%). Zdecydowanie największe aktywa zgromadziły ETF-y na giełdzie w Hongkongu (Hong Kong Stock Exchange) – 19,45 mld USD, na kolejnych miejscach plasują się Shanghai Stock Exchange (3,47 mld USD), Korea Stock Exchange (3,19 mld USD) i Taiwan Stock Exchange (2,72 mld USD). Według danych firmy Strategic Insight w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż netto ETF-ów w tym regionie okazała się jednak minimalnie ujemna i wyniosła (-0,1 mld USD).

Największymi ETF-ami – pod względem wartości zgromadzonych aktywów – w analizowanym regionie są: iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker (5,92 mld USD), Tracker Fund of Hong Kong (5,10 mld USD), Hang Seng Index ETF (3,03 mld USD) i China 50 ETF (2,83 mld USD).

Przeciętna wartość dziennego obrotu ETF-ami w pierwszych trzech kwartałach 2009 r. na omawianych rynkach wyniosła 1008,95 mln USD, co stanowi wzrost o 92,0% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Największe obroty zanotowano w tym okresie na parkietach w Szanghaju, Hongkongu i Shenzhen.

Na parkietach krajów Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii notowanych jest ponadto 11 Exchange-traded products (ETPs) o łącznych aktywach w wysokości 0,66 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.