Skip to main content

Rynek ETF i ETP w krajach Azji i Pacyfiku – kwiecień 2010 r.

Według opublikowanego przez BlackRock raportu dotyczącego rynku exchange-traded funds (ETFs) i exchange-traded products (ETPs) w końcu kwietnia 2010 roku w 12 krajach Azji i Pacyfiku (tj. w Australii, Chinach, Hongkongu, Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, na Tajwanie i w Tajlandii) na 15 tamtejszych giełdach papierów wartościowych notowanych było 249 ETFs i ETPs (232 ETFs i 17 ETPs) jako tzw. primary listings (główne notowania danego instrumentu), zaś łączna liczba notowań (total listings) wynosiła 374. Najwięcej funduszy typu ETF notowanych było (biorąc pod uwagę primary listings) w Japonii – 74 (w tym 64 na Tokyo Stock Exchange i 10 na Osaka Securities Exchange), w Korei Południowej – 56 (Korea Stock Exchange), w Hongkongu – 33 (Hong Kong Stock Exchange), w Indiach – 21 (w tym 19 na National Stock Exchange oraz 2 na Bombay Stock Exchange), w Australii – 15 (Australian Securities Exchange) oraz w Singapurze – 14 (Singapore Stock Exchnage). W pierwszych czterech miesiącach 2010 roku w krajach Azji i Pacyfiku liczba ETF-ów wzrosła o 36 a instrumentów typu ETP nie zmieniła się. Od roku 2007 liczba produktów indeksowych wzrosła o blisko 200%.

125 ETF-ów jest notowanych na zasadzie cross-listingu w państwach Azji i Pacyfiku, 32 ETF-y mają swoje główne notowania w Stanach Zjednoczonych, 84 ETF-y pochodzą z Europy, zaś 9 z innych giełd Azji i Pacyfiku.

Łączna wartość aktywów zgromadzonych w ETFs i ETPs w 12 krajach Azji i Pacyfiku sięgała w końcu kwietnia 2010 roku 69,6 mld USD, w tym 68,4 mld USD to aktywa ETFs (co stanowiło 6,1% światowego rynku), a 1,2 mld USD to aktywa ETPs. Największe środki finansowe ulokowano w ETFs i ETPs notowanych w Japonii (26,6 mld USD), Hongkongu (21,4 mld USD), Chinach (7,6 mld USD), Korei Południowej (4,3 mld USD) oraz w Australii (3,7 mld USD).

Od początku 2010 roku aktywa ETFs i ETPs wzrosły o 7,0% – dla porównania indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan w USD zwyżkował w tym samym okresie o 4,5%. Napływ netto środków finansowych do ETF-ów i ETP wyniósł w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku 6,5 mld USD. W tym okresie ponad 60% z tych nowych aktywów „powędrowało” do ETF-ów posiadających ekspozycję na rynek chiński. Zdecydowanie najwięcej kapitału pozyskał od początku roku E FUND SI100 INDEX FUND (1,8 mld USD). W 2009 roku „chińskie” ETF-y przyciągnęły 2,4 mld USD netto, podczas gdy ETFs i ETPs doświadczyły odpływu środków netto w wysokości 3,5 mld USD.

Zdecydowanie najpopularniejsze w tym regionie świata są akcyjne ETF-y i ETP (92,3% aktywów). W tym gronie dominują produkty z ekspozycją na rynek japoński (36,9%), chiński (26,9%) oraz Hongkongu (12,2%). 5,7% aktywów zainwestowanych zostało w dłużne ETF-y i ETP, zaś 2,0% w instrumenty z ekspozycją na rynek towarowy.

Według danych BlackRock dostarczycielami ETF-ów i ETP na rynki krajów Azji i Pacyfiku jest obecnie 60 instytucji finansowych. Najważniejszymi providerami są: Nomura Asset Management (32 produkty, 14,2 mld USD – 20,4% rynku), State Street Global Advisors (6 produktów, 9,9 mld USD – 14,3% rynku) oraz iShares (14 produktów, 8,2 mld USD – 11,8% rynku). Pięciu największych providerów ma udział w rynku sięgający 62,8%. Pod względem liczby ETF-ów czołowe pozycje – obok Nomury i iShares – zajmują Daiwa Asset Management (23 ETFs i ETPs), Samsung Investment Trust Management (16), db x-trackers (15) i Mirae Asset MAPS Global Investment (14).

Najchętniej replikowanymi indeksami przez ETFs i ETPs były indeksy z rodziny Topix (13,4 mld USD – 49 produktów), Nikkei (11,5 mld USD – 8 produktów) oraz Hang Seng (11,0 mld USD – 6 produktów).

Najpopularniejszymi ETF-ami w krajach Azji i Pacyfiku w końcu kwietnia br. były: TSE TOPIX ETF (6, mld USD), OSE NIKKEI 225 ETF (5,9 mld USD), iShares FTSE /Xinhua A50 China Index ETF (5,9 mld USD) oraz Tracker Fund of Hong Kong (TraHK) (5,2 mld USD). Największe obroty miały natomiast miejsce w przypadku China 50 ETF, iShares FTSE /Xinhua A50 China Index ETF oraz E FUND SI100 INDEX FUND.

Największą wartość obrotu (według wartości średniego dziennego obrotu tymi instrumentami) wygenerowały takie instytucje jak: China Asset Management, iShares oraz Nomura Asset Management.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.