Skip to main content

Russell Investments wprowadził drugi fundusz ETF na ASX

18 marca 2011 r. na Australian Securities Exchange (ASX) rozpoczął się obrót tytułami uczestnictwa funduszu RUSSELL AUSTRALIAN VALUE ETF zarządzanego przez Russell Investments. Replikuje on indeks Russell Australia High Value grupujący 40-60 największych spółek australijskich typu value. Przy wyborze spółek pod uwagę brany jest współczynnik dochodów do ceny oraz średnioterminowa (trzyletnia) stopa wzrostu dochodów. Skład uczestników indeksu jest zmieniany dwukrotnie w ciągu roku – w lutym i w sierpniu. Również dwa razy do roku fundusz będzie wypłacał dywidendy (w czerwcu i w grudniu). Całkowite koszty (total fee) funduszu wynoszą 0,34%.

W ofercie Russell Investments na parkiecie w Sydney znajduje się jeszcze jeden fundusz ETF – Russell High Dividend Australian Shares ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.