Skip to main content

Religijne fundusze ETF FaithShares

15 grudnia FaithShares Advisers – amerykańska spółka zarządzająca aktywami specjalizująca się w segmencie inwestycji społecznie odpowiedzialnych (Socially Responsible Investing – SRI) ukierunkowanych na inwestycje opate na wierze (faith-based investing) – wprowadziła na NYSE Arca dwa nowe fundusze ETF.

FaithShares Baptist Values Fund naśladuje opracowany przez FTSE Group (jedną z czołowych światowych firm zajmujących się m.in. opracowywaniem indeksów) wraz z KLD Research & Analytics (jedna z najważniejszych światowych firm prowadzących badania i tworzących indeksy w dziedzinach ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i zarządzania) indeks FaithShares Baptist Values Index. Indeks ten odzwierciedla wyniki 100 dużych amerykańskich spółek prowadzących działalność w zgodzie z regułami wyznania baptystów. W związku z powyższym w jego skład nie mogą wchodzić spółki działające w branży hazardowej, tytoniowej, alkoholowej, pornograficznej i związanej z aborcją. Alokacja sektorowa odpowiada alokacji występującej w indeksie FTSE U.S. Index. Według danych na 30 października przeciętna kapitalizacja uczestnika tego indeksu wynosiła 28,3 mld USD, a łączna kapitalizacja wszystkich uczestników indeksu sięgała 2,8 biliona USD. Opłata za zarządzanie (management fee) w funduszu wynosi 0,87%.

FaithShares Lutheran Values Fund replikuje zachowanie indeksu FaithShares Lutheran Values Index, który odzwierciedla performance 100 amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji, które funkcjonują w zgodzie z naukami ewangelickiego kościoła amerykańskiego (Evangelical Lutheran Church). W jego portfelu nie mogą znajdować się zatem walory przedsiębiorstw zajmujących się produkcją niektórych szkodliwych wyrobów, mających związki z bronią nuklearną oraz szkodzących środowisku naturalnemu. Alokacja sektorowa tego indeksu odpowiada alokacji występującej w indeksie FTSE U.S. Index. Według danych na 30 października średnia kapitalizacja uczestnika tego indeksu wynosiła 32 mld USD, a łączna kapitalizacja wszystkich spółek wchodzących w jego skład sięgała 3,1 biliona USD. Opłata za zarządzanie w funduszu wynosi 0,87%.

Dwa nowe fundusze dołączyły do uruchomionych 9 grudnia trzech innych funduszy ETF typu faith-based: FaithShares Catholic Values ETF, FaithShares Christian Values ETF i FaithShares Methodist Values ETF.

FaithShares Advisors przeznacza minimum 10 procent swoich dochodów netto na duszpasterstwa odpowiednich wyznań.

Według danych FaithShares Advisors od 2000 do 2006 roku wartość aktywów w inwestycjach opartych na wierze wzrosła siedmiokrotnie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.