Skip to main content

Rekordowy napływ kapitału do funduszy indeksowych w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku

Według informacji opublikowanej przez serwis Bloomberg, opartej na danych pochodzących z Investment Company Institute, napływ netto kapitału do indeksowych funduszy inwestycyjnych (index mutual funds) w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku wyniósł 115 mld USD. To rekordowa wartość w dotychczasowej historii, blisko dwukrotnie wyższa od najlepszego do tej pory wyniku (61,1 mld USD) osiągniętego w 2007 r. Zainteresowanie inwestorów skierowane było przede wszystkim do funduszy odwzorowujących wyniki indeksów szerokiego rynku amerykańskiego, takich jak S&P 500. Znacząca część środków trafiła do funduszy indeksowych poprzez plany emerytalne, w szczególności plan 401 (k).

Jak zauważa Bloomberg napływ netto środków finansowych do funduszy indeksowych w USA był także trzykrotnie wyższy od napływu kapitału do aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych (actively managed mutual funds), który w minionych 12 miesiącach wyniósł 38,3 mld USD.

Według danych ICI amerykańskie fundusze ETF (w zdecydowanej większości także realizujące politykę pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym) pozyskały netto w 2013 r. aż 180 mld USD (dane te nie obejmują instrumentów dłużnych typu ETN (exchange-traded notes)).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.