Skip to main content

Rekordowe zainteresowanie indeksami MSCI typu factor ze strony dostawców funduszy ETF

Według informacji opublikowanych przez MSCI, czołowy podmiot tworzący indeksy rynku finansowego dla branży funduszy ETF na świecie, w 2014 r. znacząco zwiększył się popyt ze strony dostawców funduszy ETF na indeksy typu factor (factor indexes) obliczane przez ten podmiot. Według danych MSCI i Bloomberga w minionym roku utworzonych zostało ogółem 95 ETF-ów wykorzystujących indeksy MSCI; drugi dostawca indeksów w tym zestawieniu miał niemal dwukrotnie gorszy wynik. 45 procent spośród tych ETF-ów (42 fundusze) jest powiązanych z indeksami typu factor (w 2013 r. było ich zaledwie sześć), zaś wśród nich 12 funduszy ETF naśladuje indeksy MSCI-Multi Factor, czyli indeksy, w przypadku których uwzględniany jest więcej niż jeden czynnik.

Indeksy typu factor (indeksy czynnikowe) to takie indeksy, przy konstrukcji których (przede wszystkim przy ważeniu spółek do portfela indeksu) wykorzystuje się określone czynniki mogące zaoferować inwestorom długoterminową premię za ryzyko (risk premium) (potwierdzają to rezultaty licznych badań naukowych w tym zakresie) i dostarczające ekspozycję na systematyczne źródła ryzyka i zysku. Inwestowanie czynnikowe (factor investing) jest procesem inwestycyjnym mającym na celu wykorzystanie premii za ryzyko poprzez uzyskanie ekspozycji na te czynniki. Spółka MSCI obecnie oblicza indeksy oparte na sześciu kluczowych czynnikach oferujących premię za ryzyko na rynku akcji: wartość (niskie wyceny rynkowe) (value) – MSCI Value Weighted Indices, niewielka kapitalizacja (low size) – MSCI Equal Weighted Indexes, niski poziom zmienności (low volatility) – MSCI Minimum Volatility Indexes, wysoka stopa dywidendy (high yield) – MSCI High Dividend Yield Indexes, jakość (korzystne czynniki fundamentalne) (quality) – MSCI Quality Indexes i impet (momentum) – MSCI Momentum Indexes.

Ogółem w końcu 2014 r. na świecie działało ponad 675 funduszy ETF odwzorowujących indeksy stworzone przez MSCI – żaden inny dostawca indeksów nie może pochwalić się takim wynikiem.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.