Skip to main content

Rekordowe umorzenia w aktywnie zarządzanych funduszach amerykańskich akcji w USA

Według informacji opublikowanej przez spółkę Morningstar, w okresie ostatnich 12 miesięcy (zakończonym w czerwcu bieżącego roku) odpływ netto kapitału z aktywnie zarządzanych funduszy akcji amerykańskich działających w Stanach Zjednoczonych był najwyższy w historii i wyniósł 156 mld USD. W tym samym okresie napływ netto kapitału do pasywnie zarządzanych funduszy (zarówno tradycyjnych, jak i ETF-ów) sięgnął 150 mld USD (por. wykres).

W sumie napływ netto kapitału do pasywnie zarządzanych amerykańskich funduszy inwestycyjnych wyniósł w minionych 12 miesiącach 476 mld USD – największy udział miały fundusze akcji międzynarodowych (162 mld USD), fundusze akcji amerykańskich (150 mld USD) i opodatkowane fundusze obligacji (112 mld USD) (por. poniższa tabela). Biorąc pod uwagę poszczególne podmioty prym wiodły fundusze Vanguard (247 mld USD) i iShares (BlackRock) (94 mld USD). W tym samym okresie z aktywnie zarządzanych długoterminowych funduszy inwestycyjnych (bez funduszy rynku pieniężnego) wycofano netto ponad 72 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.