Skip to main content

Rekordowe napływy kapitału netto do funduszy ETF i instrumentów typu ETP w 2015 roku

Według danych zgromadzonych przez spółkę ETFGI rok 2015 okazał się rekordowy dla branży indeksowej na świecie – wartość nowych aktywów netto (net new assets), jakie trafiły w minionych 12 miesiącach do funduszy ETF oraz instrumentów typu ETP (w zdecydowanej większości odwzorowujących indeksy rynku finansowego lub towarowego) wyniosła 372,0 mld USD i była o 10% wyższa od poprzedniego rekordu ustanowionego w 2014 r. (338,3 mld USD). Grudzień był natomiast 23. miesiącem z kolei, podczas którego odnotowano dodatni napływ kapitału do ww. instrumentów finansowych. Co więcej – pod tym względem był to najlepszy miesiąc w 2015 r. (+55 mld USD).

Na niemal wszystkich głównych rynkach finansowych branża ETF/ETP zanotowała w ubiegłym roku rekordowe zainteresowanie swoimi produktami. W Kanadzie napływy netto kapitału wyniosły 13,1 mld USD (wzrost o 8% wobec rekordowego wyniku z 2012 r.), w Europie sięgnęły one 82,0 mld USD (o 45% więcej niż w najlepszym dotychczas 2014 r.), zaś w Japonii wyniosły 39,5 mld USD (aż o 142% więcej niż w rekordowym 2013 r.). Jedynie na rynku amerykańskim nieco zabrakło do ustanowienia nowego rekordu – rezultat z 2015 r. (+239,8 mld USD) okazał się minimalnie gorszy niż ten z roku 2014 (+244,3 mld USD).

Według Deborah Fuhr – partnera zarządzającego w ETFGI – rok 2015 był burzliwy dla rynków finansowych głównie z powodu niepewności co do sytuacji w Chinach, która przeniosła się na cały świat, obaw dotyczących rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz załamania cen surowców energetycznych. Choć indeks S&P 500 zakończył miniony rok na jednoprocentowym plusie, to indeks rynków wschodzących zniżkował aż o 14% w ślad za drożejącym dolarem amerykańskim i spadającymi cenami surowców. Rynki rozwinięte zakończyły natomiast 2015 rok spadkiem zaledwie o 1% w efekcie nadrobienia w czwartym kwartale części strat odnotowanych wcześniej. W opinii Fuhr rekordowy napływ netto środków do ETF i ETP świadczy o tym, że coraz większa liczba inwestorów korzysta z tych instrumentów na coraz więcej sposobów w obliczu zawirowań rynkowych: inwestorzy detaliczni korzystają w coraz większym stopniu z tzw. robo-advisors (czyli firm świadczących usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania portfelem online z minimalnym udziałem człowieka), inwestorzy instytucjonalni stosują te instrumenty jako alternatywę wobec kontraktów futures, zaś doradcy finansowi wykorzystują je w portfelach złożonych z wielu klas aktywów.

Według informacji ETFGI na rekordowy (w 2015 r.) napływ netto kapitału do ETF i ETP w grudniu „zapracowały” przede wszystkim instrumenty powiązane z rynkiem akcji (trafiło do nich 50 mld USD nowych środków w ujęciu netto). Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się dłużne ETF i ETP (+3,4 mld USD), zaś z towarowych instrumentów indeksowych notowanych na giełdach odpłynęło netto 688 mln USD. W zbliżony sposób prezentuje się statystyka dotycząca całego 2015 roku. Zdecydowanym liderem w pozyskiwaniu nowego kapitału netto były akcyjne ETF i ETP (+258 mld USD), za nimi uplasowały się dłużne ETF i ETP (+81,5 mld USD), a zaledwie 2,4 mld USD pozyskały towarowe ETF i ETP.

Wśród dostawców (providers) funduszy ETF i instrumentów typu ETP najwięcej powodów do radości miała ponownie spółka BlackRock oferująca fundusze ETF pod marką iShares – do produktów tych trafiło netto w ubiegłym roku aż 139,4 mld USD. Na podium znalazły się również Vanguard (+84,6 mld USD) oraz Deutsche Bank (głównie fundusze ETF db x-trackers) (+28,4 mld USD). Na koniec 2015 roku największym dostawcą ETF i ETP na świecie była spółka BlackRock (1110 mld USD aktywów w ww. instrumentach, 37,1% udziału w globalnym rynku), drugie miejsce zajmowała firma Vanguard (509,6 mld USD, 17,0% rynku), a trzecie State Street Global Advisors (fundusze ETF SPDR) (443,2 mld USD, 14,8% rynku). Trzy ww. firmy mają niemal 70% (68,9%) udział (jeśli chodzi o aktywa) w światowym rynku ETF i ETP.

Jak policzyła spółka ETFGI liderem wśród dostawców indeksów dla podmiotów oferujących ETF i ETP na świecie w końcu 2015 r. była spółka S&P Dow Jones Indices – z jej indeksami powiązane były produkty indeksowe odpowiadające za 27,8% ogółu aktywów. Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajmowały firmy MSCI (14,9%), FTSE Russell (12,9%) oraz Barclays (9,7%).

Rok 2015 przyniósł wyraźny wzrost także jeśli chodzi o: liczbę funkcjonujących funduszy ETF i instrumentów typu ETP (z 5550 do 6146), liczbę linii notowań ww. instrumentów finansowych na giełdach (z 10 771 do 11 750), liczbę dostawców tych produktów (z 239 do 276) oraz liczbę platform obrotu, gdzie są notowane (z 62 do 64). Wartość aktywów ETF i ETP na świecie zwiększyła się w 2015 r. z 2784 mld USD do 2992 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.