Skip to main content

Rekordowe napływy kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie w 2016 roku

Jak poinformowała niezależna firma badawcza i konsultingowa ETFGI w końcu 2016 r. wartość aktywów zainwestowanych w fundusze typu ETF i instrumenty typu ETP (exchange-traded products) na świecie osiągnęła rekordowy poziom 3546 mld USD, o 553 mld USD (18,5%) wyższy niż w końcu 2015 roku. Aktywa samych funduszy ETF wyniosły w końcu grudnia minionego roku 3395 mld USD, były zatem o 525 mld USD (18,3%) wyższe w porównaniu ze stanem sprzed 12 miesięcy. Najwyższe w historii poziomy aktywów ETF-ów i ETP odnotowano także na rynku amerykańskim (2543 mld USD), europejskim (571 mld USD), w regionie Azji i Pacyfiku (135 mld USD) oraz w Kanadzie (84 mld USD).

W grudniu 2016 r. ETF-y i ETP zanotowały rekordowy napływ netto kapitału (w skali miesiąca) w wysokości 65,25 mld USD. Był to 35. z kolei miesiąc dodatniego salda nabyć i umorzeń w tym segmencie rynku finansowego. W całym minionym roku do ww. instrumentów finansowych trafiło netto aż 389,34 mld USD – to również rekordowy rezultat, wyższy o 17,07 mld USD (4,6%) od poprzedniego najlepszego wyniku uzyskanego w 2015 r. (372,27 mld USD).

W opinii Deborah Fuhr – współzałożycielki i partnera zarządzającego w ETFGI – rok 2016 był okresem pełnym wydarzeń, także tych nieoczekiwanych – takich jak opowiedzenie się Brytyjczyków w czerwcowym referendum za wyjściem z Unii Europejskiej, czy wybór w listopadzie Donald Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W całym 2016 roku indeks S&P 500 zyskał 12,0%, zaś indeks Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 16,5%. Indeksy wszystkich sektorów amerykańskiej gospodarki odnotowały dodatnie stopy zwrotu, za wyjątkiem opieki medycznej. Indeks VIX (zwany potocznie indeksem strachu – przyp. tm) spadł aż o 22,9%. Europejskie akcje zakończyły rok wzrostem o 3,44%, bardzo znaczące wzrosty odnotowały akcje kanadyjskich firm – indeksy S&P/TSX Composite oraz S&P/TSX 60 wzrosły, odpowiednio, o 21,1% i 21,4%.

Rekordowy napływ kapitału netto do ETFs/ETPs w grudniu to w głównej mierze konsekwencja ogromnej popularności instrumentów akcyjnych – trafiło do nich netto aż 63,28 mld USD. Blisko dziesięciokrotnie mniej środków netto napłynęło do ETF-ów i ETP powiązanych z indeksami rynku długu (6,72 mld USD). Na plusie zakończyły ostatni miesiąc 2016 roku również aktywne ETF-y i ETP (1,50 mld USD), natomiast odpływ netto kapitału stał się udziałem indeksowych produktów towarowych (-4,24 mld USD). Najwięcej nowych środków finansowych w ujęciu netto pozyskały w minionym miesiącu fundusze ETF zarządzane przez firmy BlackRock (oferowane pod marką iShares) – 23,73 mld USD, State Street Global Advisors (oferowane pod marką SPDR) – 18,45 mld USD i Vanguard – 13,34 mld USD.

W całym 2016 roku największym zainteresowaniem wśród inwestorów na całym świecie cieszyły się akcyjne ETF-y i ETP. Bilans nabyć i umorzeń w tego rodzaju produktach wyniósł aż +231,91 mld USD, był jednak o 26,3 mld USD (10,2%) niższy niż w rekordowym 2015 r. (258,21 mld USD). Najwyższą w historii wartość sprzedaży netto odnotowały natomiast ETFs/ETPs odwzorowujące indeksy rynku fixed income (111,58 mld USD) – to rezultat o 29,9 mld USD (36,7%) lepszy od dotychczasowego rekordu ustanowionego w 2014 roku (81,65 mld USD). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku towarowych ETF-ów i ETP – napływ netto kapitału wyniósł 30,85 mld USD i był o 7,41 mld USD (31,6%) wyższy niż w rekordowym dotąd 2012 roku (23,44 mld USD). Największymi beneficjentami ogromnej popularności giełdowych produktów indeksowych w 2016 roku były trzy największe firmy na tym rynku: BlackRock (+138,40 mld USD nowego kapitału netto), Vanguard (+96,79 mld USD) i State Street Global Advisors (+62,47 mld USD).

W końcu 2016 roku na całym świecie funkcjonowało 6625 funduszy ETF i instrumentów typu ETP, z czego 4803 stanowiły same fundusze ETF. Ogółem instrumenty te posiadały 12 526 linii notowań. Oferowane były przez 290 dostawców i znajdowały się w obrocie na 65 giełdach w 53 państwach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.