Skip to main content

Rekordowe aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETP odwzorowujących indeksy smart-beta

Jak poinformowała niezależna brytyjska firma badawcza i konsultingowa ETFGI w końcu czerwca w funduszach ETF i instrumentach typu ETP replikujących indeksy smart-beta (czyli indeksy, których składniki nie są ważone kapitalizacją rynkową) zgromadzono 428,7 mld USD, o 7,1% więcej niż w końcu ubiegłego roku (400 mld USD). Pięcioletnia średnia stopa wzrostu aktywów tej kategorii produktów indeksowych wyniosła 31,3%. Aktywa ETF/ETP typu smart beta stanowią obecnie niecałe ¼ (24,4%) aktywów ETF/ETP typu beta, czyli instrumentów naśladujących tradycyjne indeksy ważone kapitalizacją rynkową.

Rekordowy poziom aktywów tej grupy produktów indeksowych został osiągnięty w końcu czerwca nie tylko w skali globalnej, ale również w Stanach Zjednoczonych (390,20 mld USD), Europie (26,70 mld USD), Kanadzie (9,44 mld USD) oraz w Japonii (832 mln USD).

W czerwcu napływ netto kapitału do omawianej grupy instrumentów finansowych wyniósł 5,70 mld USD. Największą popularnością cieszyły się produkty zmiennościowe (mające głównie za zadanie minimalizowanie poziomu zmienności portfela) (+2,17 mld USD), co nie może dziwić biorąc pod uwagę podwyższoną zmienność, jaka panowała w tym miesiącu na globalnym rynkach akcji (m.in. za sprawą Brexitu). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się indeksowe instrumenty dywidendowe (+1,71 mld USD) i czynnikowe (+1,592 mld USD) – popularność tych pierwszych wynika z faktu, iż inwestorzy nadal szukają możliwości podwyższenia dochodu w przedłużającym się środowisku niskich stóp procentowych. Wśród providerów prym wiodły takie instytucje finansowe jak: BlackRock (fundusze ETF iShares) (+4,11 mld USD), Vanguard (+1,26 mld USD) oraz Invesco (fundusze ETF PowerShares) (+672 mln USD). Pod względem geograficznym największy napływ netto kapitału odnotowały instrumenty posiadające ekspozycję na rynek amerykański (+6,3 mld USD). Z produktów powiązanych z europejskimi rynkami rozwiniętymi wypłacono netto 1,7 mld USD, co można wytłumaczyć obawami inwestorów dotyczącymi ryzyka geopolitycznego w tym regionie świata.

Od początku roku do funduszy ETF i instrumentów typu ETP typu smart beta wpłacono netto łącznie 16,15 mld USD, z czego najwięcej do instrumentów zmiennościowych (+14,32 mld USD), czynnikowych (+6,83 mld USD) i dywidendowych (+3,09 mld USD). Zdecydowanym liderem w pozyskiwaniu nowych środków finansowych w tym okresie również okazała się spółka BlackRock (+19,02 mld USD); kolejne miejsca zajęły: Vanguard (+5,26 mld USD) i Charles Schwab Investment Management (+2,15 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.