Skip to main content

Przyznano nagrody dla podmiotów rynku ETF

29 kwietnia w Nowym Jorku miał miejsce szósty Global ETF Awards Dinner organizowany przez portal Exchangetradedfunds.com. Celem tego konkursu jest wyróżnienie podmiotów i instytucji, które przyczyniły się do rozwoju rynku exchange-traded funds (ETFs) i exchange-traded products (ETPs) na świecie. Część nagród została przyznana na podstawie głosów oddanych poprzez portal Exchangetradedfunds.com, część zaś została przyznana na podstawie informacji statystycznych za rok 2009. Uroczystość wręczenia nagród została poprzedzona trwającymi pół dnia warsztatami adresowanymi do profesjonalistów, którzy mogli w tym czasie przedyskutować wspólnie najistotniejsze zagadnienia dla branży (dotyczące m.in. ewolucji produktów ETF i ETP, regulacji prawnych w zakresie ww. instrumentów, różnorodnych strategii inwestycyjnych).

Nagrody przyznane w oparciu o głosy uczestników konkursu prezentuje poniższa tabela:

Nagrody przyznane w oparciu o dane statystyczne przedstawia poniższa tabela:

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.