Skip to main content

Prognozy BlackRock dla rynku funduszy ETF

BlackRock opublikował swoje prognozy dotyczące rozwoju rynku funduszy ETF i instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded products) w najbliższych latach. Według przewidywań spółki w najbliższych trzech latach roczne tempo wzrostu aktywów ETF-ów i ETP może wynosić od 20 do 30 procent. Na początku 2012 r. łączna wartość aktywów zgromadzonych w tych instrumentach finansowych przekroczy – zdaniem BlackRock – poziom 2 bilionów dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych aktywa funduszy ETF oraz exchange-traded products pokonają poziom 2 bln USD w 2013 r., natomiast w Europie poziom 500 mld USD zostanie przekroczony w 2012 r.

W przypadku samych funduszy ETF poziom 2 bilionów dolarów pod zarządzaniem powinien zostać osiągnięty do końca 2012 r. W Stanach Zjednoczonych wartość aktywów funduszy ETF przekroczy barierę 1 biliona USD w 2011 r., natomiast w Europie poziom 500 mld USD zostanie pokonany w 2013 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.