Skip to main content

Ponad bilion dolarów w amerykańskich funduszach ETF i instrumentach typu ETP

Według danych BlackRock 16 grudnia 2010 r. wartość aktywów ulokowanych w exchange-traded funds i exchange-traded products notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom biliona dolarów (1 002,7 mld USD). Na sumę tę złożyło się 887,2 mld USD zgromadzonych w 894 ETF-ach dostarczanych przez 28 instytucji finansowych i notowanych na dwóch giełdach oraz 115,5 bln USD zgromadzonych w 185 produktach typu ETP oferowanych przez 20 providerów i notowanych na jednej giełdzie. Od początku 2010 roku aktywa tych produktów o charakterze indeksowym wzrosły o 26,3% (w końcu 2009 r. wynosiły 793 mld USD).

Rekordowy napływ netto kapitału w tym roku zanotowały akcyjne fundusze ETF posiadające ekspozycję na rynki emerging markets – 29 mld USD (w roku ubiegłym było to 27 mld USD). Dużą popularnością cieszyły się również ETF-y rynku północnoamerykańskiego, które przyciągnęły 21 mld USD nowego kapitału, podczas gdy w 2009 r. było to zaledwie 2 mld USD. Mniejszym niż rok temu zainteresowaniem cieszyły się natomiast dłużne ETF-y (napływ netto kapitału do tych instrumentów wyniósł 31,2 mld USD wobec 44,8 mld USD w minionym roku) oraz towarowe ETF-y (11,4 mld USD w 2010 r. wobec 32,6 mld USD w roku ubiegłym).

W tym roku na rynek amerykański wprowadzono 171 nowych funduszy ETF, a kolejnych 828 jest w przygotowaniu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.