Skip to main content

Ponad 3300 inwestorów instytucjonalnych z 50 państw zainwestowało w ETF-y i ETP

Według opublikowanego 27 sierpnia przez ETFGI raportu „ETFGI Institutional Users of ETFs and ETPs 2012 report” badającego wykorzystanie instrumentów finansowych typu ETF i ETP przez inwestorów instytucjonalnych w latach 2005-2012 (opracowanego na podstawie bazy danych Thomson Reuters/Lipper obejmującej 74 tys. instytucji), w minionym roku. tytuły uczestnictwa funduszy ETF oraz instrumenty finansowe typu ETP posiadało w swoich portfelach inwestycyjnych 3367 inwestorów instytucjonalnych z 50 krajów na całym świecie. Według Deborah Fuhr – partnera zarządzającego w ETFGI – w latach 2005-2012 można było zaobserwować znaczący wzrost stosowania tego typu instrumentów finansowych przez inwestorów instytucjonalnych. W analizowanym okresie liczba podmiotów wykorzystujących ETF-y i ETP zwiększyła się o 92% – z 1752 w 2005 r. do 3367 w roku ubiegłym. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) w minionych pięciu latach wyniosła 6,9%.

Najwięcej podmiotów wykorzystujących ETF-y i instrumenty typu ETP odnotowano w Ameryce Północnej (69,9% ogółu badanych inwestorów instytucjonlanych) oraz w Europie (22,0%). Znacznie mniejsze zainteresowanie tymi instrumentami można było zaobserwować w krajach azjatyckich i regionu Pacyfiku (5,3%), w Ameryce Łacińskiej (2,3%), w Afryce (0,5%) oraz na Bliskim Wschodzie (0,1%).

Największą grupą „użytkowników” instrumentów typu ETF/ETP wśród inwestorów instytucjonalnych w 2012 r. byli doradcy inwestycyjni (59,4% ogółu badanych inwestorów). Relatywnie dużą grupę w gronie podmiotów inwestujących w ETF/ETP stanowili także doradcy inwestycyjny/fundusze hedgingowe (19,5%), fundusze hedgingowe (10,5%) oraz banki i trusty (6,5%). Pozostałe kategorie podmiotów charakteryzowały się znikomym udziałem wśród inwestorów instytucjonalnych posiadających w swoich portfelach ETF/ETP – były to: firmy brokerskie (1,8%), fundusze emerytalne (1,0%), firmy ubezpieczeniowe (0,7%), fundusze na życie i dożycie (0,2%), instytucje private equity (0,2%), fundacje (0,1%), podmioty o charakterze strategicznym (0,1%) oraz państwowe fundusze majątkowe (0,0%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.