Skip to main content

Polski ETF na NYSE Arca

25 listopada nowojorska firma zarządzająca aktywami Van Eck Global wprowadziła na rynek NYSE Arca fundusz Market Vectors Poland ETF roszerzając w ten sposób swoją ofertę ETF z ekspozycją na gospodarki rynków wschodzących. Polska gospodarka jest osiemnastą gospodarką świata (według wartości produktu krajowego brutto w 2008 r.), wyprzedziła ostatnio pod tym względem Szwecję i Belgię i jest równocześnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Market Vectors Poland ETF naśladuje Market Vectors Poland Index, w skład którego wchodzą spółki mające siedzibę i notowane w Polsce, które generują conajmniej 50% swoich przychodów w Polsce. Innymi kryteriami pozwalającmi zakwalifikować daną spółkę do tego indeksu są: kapitalizacja rynkowa o wartości przynajmniej 150 mld USD, przeciętna wartość obrotów w minionych trzech miesiącach na poziomie minimum 1 mld USD, przeciętny miesięczny wolumen obrotów w ostatnich sześciu miesiącach na poziomie minimum 250 tys. akcji.

Obecnie indeks Market Vectors Poland obejmuje 25 spółek – największy udział posiadają w nim (według stanu na 27 listopada): PKO BP (9,26%), Bank Pekao (8,74%), KGHM Polska Miedź (8,26%), TP SA (6,30%), PKN Orlen (5,93%), PGNiG (5,58%) i BZ WBK (5,36%). Według danych na koniec października największy udział w indeksie miały spółki z branży finansowej (40,3%), energetycznej (13,6%) i przemysłowej (11,0%). Największy rolę w indeksie (49,8%) odgrywają spółki o średniej wielkości (o kapitalizacji od 1 do 5 mld PLN) i duże spółki (o kapitalizacji powyżej 5 mld PLN – 41,0%); znaczenie małych spółek (kapitalizacja poniżej 1 mld PLN) jest niewielkie (udział w indeksie – 9,2%) (dane na koniec października). Stawka kosztów brutto została ustalona na poziomie 0,84%, zaś netto na poziomie 0,76%.

Pierwszy ETF firma Van Eck Global uruchomiła w 2006 r. – był to jednocześnie pierwszy amerykański ETF posiadający ekspozycję na spółki zajmujące się wydobyciem złota. Obecnie firma zarządza 23 funduszami ETF (pod nazwą Market Vectors), wśród których znaleźć można podmioty z ekspozycją na rynki krajów afrykańskich, małych spółek brazylijskich, krajów Zatoki Perskiej oraz Indonezji, Rosji i Wietnamu. Według danych na koniec października łączne aktywa wszystkich ETF Van Eck Global (w tym także dłużnych) wynosiły około 10 mld USD, co dawało jej szóstą pozycję na amerykańskim rynku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.