Skip to main content

Pierwszy walutowy ETF na giełdzie w Sydney

1 lutego 2011 r. na Australian Securities Exchange (ASX) zadebiutował BetaShares U.S. Dollar ETF – pierwszy walutowy fundusz ETF na australijskim rynku, wyemitowany przez BetaShares Capital. Fundusz ten naśladuje kurs amerykańskiego dolara (USD) względem dolara australijskiego (AUD). Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w depozyty bankowe denominowane w USD.

Moment wprowadzenia tego instrumentu finansowego na giełdę ASX zbiegł się w czasie z historycznie mocną pozycją australijskiego dolara względem USD – kurs australijskiej waluty znajduje się obecnie około 40% powyżej długoterminowej średniej wartości. Oznacza to, że spodziewane osłabienie australijskiego dolara zaowocuje wzrostem wartości funduszu BetaShares U.S. Dollar ETF. Przykładowo, jeśli wartość USD wzrośnie o 10% względem AUD (czyli wartość AUD spadnie o 10% wobec USD), wartość tytułu uczestnictwa funduszu powinna wzrosnąć o ok. 10%. Koszty zarządzania funduszem w skali roku wynoszą 0,45%. Depozytariuszem funduszu jest JP Morgan Chase Bank.

Według informacji opublikowanej 21 lutego BetaShares U.S. Dollar ETF znalazł się wśród 10 walorów o największych obrotach na Australian Securities Exchange w pierwszych dwóch tygodniach jego obecności na parkiecie. W drugim tygodniu handlu aktywa funduszu podwoiły się w stosunku do stanu początkowego. W dniu 24 lutego aktywa te wynosiły 11,2 mln AUD. Średnia wartość jednej transakcji tym instrumentem wyniosła w tym okresie 15 tys. USD.

BetaShares U.S. Dollar ETF jest trzecim funduszem ETF BetaShares wprowadzonym na ASX. W połowie grudnia 2010 r. na parkiet w Sydney spółka ta wprowadziła swoje dwa pierwsze sektorowe ETF-y: BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF oraz BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF (więcej na ich temat można przeczytać tutaj). Australijska spółka BeatShares jest powiązana z BetaPro Management – jednym z największych emitentów funduszy ETF w Ameryce Północnej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.