Skip to main content

Pierwszy na amerykańskim rynku walutowy ETP z ekspozycją na singapurskiego dolara

13 lutego 2013 r. spółka Guggenheim Investments (odpowiadająca za zarządzanie aktywami w firmie Guggenheim Partners) wprowadziła na amerykański rynek finansowy (na platformę NYSE Arca) pierwszy instrument typu ETP (exchange-traded product) oferujący zarówno inwestorom instytucjonalnym jak i indywidualnym ekspozycję na kurs singapurskiego dolara (SGD) (historia tej waluty sięga 1967 r.) wobec amerykańskiego dolara – CurrencyShares Singapore Dollar Trust. Jak podkreśla spółka, ekspozycja ta jest osiągana poprzez lokowanie kapitału w rzeczywiste depozyty walutowe, nie zaś za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Celem instrumentu jest naśladowanie zachowania kursu singapurskiej waluty względem USD po uwzględnieniu ponoszonych przez trust kosztów (wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,40% w skali roku). Podmiot ten może co miesiąc wypłacać wypracowane dochody (przewyższające poniesione koszty) inwestorom.

CurrencyShares Singapore Dollar Trust zapewnia inwestorom potencjalną możliwość czerpania korzyści z rozwoju gospodarki Singapuru i korzystnej koniunktury na rynku tamtejszej waluty, tj. jej umocnienia w stosunku do amerykańskiego dolara. Singapur, często określany jako „azjatycka Szwajcaria”, jest głównym centrum bankowym w tej części świata, które przyciąga kapitał z całego regionu Azji i Pacyfiku z uwagi na swoją niezależność i stabilną równowagę finansową. Dodatkowo kraj ten posiada silną gospodarkę (według CIA World Fact Book w 2011 r. realna stopa wzrostu PKB wyniosła 4,9%) i jest jednym z tylko dwóch państw z regionu Azji i Pacyfiku, który posiada rating kredytowy na najwyższym poziomie AAA (drugim takim krajem jest Australia) uzyskany od trzech największych agencji ratingowych – Fitch, Moody`s i Standard & Poor`s.

Globalny rynek walutowy jest jednym z największym i najbardziej płynnych rynków finansowych świata, na którym dzienne obroty sięgają (według badań Banku Rozrachunków Międzynarodowych) ponad 4 bln USD. Oferuje on inwestorom możliwość zdywersyfikowania alokacji środków pieniężnych oraz umożliwia zabezpieczenie ekspozycji na różne segmenty rynku finansowego. Waluta, jako klasa aktywów, ma również potencjał, aby zaoferować niską korelację z rynkiem akcji i rynkiem instrumentów o stałym dochodzie, dzięki czemu pozwala na ograniczenie zmienności stóp zwrotu portfela inwestycyjnego.

Spółka Guggenheim Investments jest jednym z liderów rynku walutowych instrumentów typu ETP. Wprowadziła ona pierwszy tego rodzaju instrument na rynek amerykański (CurrencyShares Euro Trust), a obecnie posiada największą ofertę tego typu produktów w Stanach Zjednoczonych – oprócz dwóch ww. instrumentów są to także: CurrencyShares Australian Dollar Trust, CurrencyShares British Pound Sterling Trust, CurrencyShares Canadian Dollar Trust, CurrencyShares Chinese Renminbi Trust, CurrencyShares Japanese Yen Trust, CurrencyShares Swiss Franc Trust i CurrencyShares Swedish Krona Trust (wcześniej w ofercie spółki znajdowały się także produkty oferujące ekspozycję na meksykańskie peso i rosyjskiego rubla). W końcu 2012 r. łączne aktywa walutowych ETPs Guggenheim Investments funkcjonujących pod marką CurrencyShares wynosiły 1,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.