Skip to main content

Pierwszy gotówkowy fundusz ETF na giełdzie w Sydney

7 marca 2012 r, na Australian Securities Exchange (ASX) odbyło się pierwsze notowanie funduszu BetaShares Australian High Interest Cash ETF utworzonego przez spółkę BetaShares. To pierwszy fundusz ETF na giełdzie w Sydney, który daje inwestorom ekspozycję na rynek pieniężny w Australii. W portfelu funduszu znajdują się dolary australijskie przechowywane na rachunkach depozytowych w wyselekcjonowanym jednym lub kilku największych bankach australijskich (tych, w których stopa oprocentowania jest najbardziej atrakcyjna).

Celem funduszu jest wypracowywanie stopy zwrotu przewyższającej stopę 30-dniowych transakcji swapowych (Bank Bill Swap Rate) (po uwzględnieniu wszelkich kosztów). Fundusz wypłaca inwestorom dochód co miesiąc. Biorąc pod uwagę obecną (marcową) wysokość oprocentowania rachunków bankowych fundusz zakłada, że będzie w stanie osiągnąć roczną stopę zwrotu na poziomie ok. 5,20%. Koszty zarządzania funduszem w skali roku wynoszą 0,18%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.