Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF w ofercie Pyxis Capital

7 listopada 2012 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Pyxis iBoxx Senior Loan ETF. To pierwszy fundusz ETF zarządzany przez Pyxis Capital – amerykańską spółkę z siedzibą w Dallas, która posiada w swojej ofercie także 16 tradycyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych (7 alternatywnych, 2 dochodowe, 6 akcyjnych i jeden alokacji aktywów) o łącznych aktywach w wysokości ok. 2,4 mld USD.

Celem Pyxis iBoxx Senior Loan ETF jest osiąganie stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do całkowitej stopy zwrotu (obejmującej zarówno zysk kapitałowy, jak i odsetki) indeksu Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Jest to indeks oferujący ekspozycję na szeroki rynek pożyczek bankowych, w portfelu którego znajduje się 100 spośród najbardziej płynnych i znajdujących się w obrocie lewarowanych pożyczek (leveraged loans) zidentyfikowanych przez firmę Markit. Zdaniem szefa Pyxis Capital instrument ten, w okresie występowania skrajnie niskich stóp procentowych, powinien zainteresować głównie inwestorów, którzy poszukują dochodu, ale nie chcą narażać się na zbyt wysokie ryzyko. Jego zdaniem uprzywilejowane, zabezpieczone pożyczki bankowe stanowią defensywną klasę aktywów, posiadającą potencjał wypłacania wysokich dochodów.

Fundusz co miesiąc wypłaca uczestnikom osiągane dochody. Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,55% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.