Skip to main content

Pierwszy chiński podmiot zaoferuje dostęp do zagranicznych ETF-ów opartych na złocie

Lion Fund Management zwiększy do 500 mln USD swoje inwestycje w zagraniczne fundusze typu ETF oparte na złocie. Będzie tym samym pierwszym tego rodzaju podmiotem na chińskim rynku finansowym. W Chinach nie funkcjonuje na razie żaden fundusz ETF oparty na złocie, stąd też chińscy inwestorzy mogą inwestować w złoto jedynie poprzez zakup złota w fizycznej postaci w formie biżuterii, sztabek, monet oraz poprzez inwestycje w kontrakty terminowe na złoto na Shanghai Stock Exchange, Shanghai Futures Exchange i poprzez banki.

Spółka uzyskała zezwolenie na tego rodzaju inwestycje od państwowych organów kontrolnych nad rynkiem walutowym (State Administration of Foreign Exchange) i rynkiem papierów wartościowych (China Securities Regulatory Commission). Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mogą kupować tytuły uczestnictwa funduszu Lion Fund w sieci bankowej.

Chiny są obecnie największym producentem złota. W pierwszej połowie 2010 roku popyt na złoto wzrósł w Chinach wskutek działań rządu, które miały na celu schłodzenie rynku nieruchomości oraz spadku opłacalności inwestycji w akcje.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.