Skip to main content

Pierwszy australijski odwrotny fundusz ETF na giełdzie w Sydney

9 lipca 2012 r. na Australian Stock Exchange (ASX) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu BetaShares Australian Equities Bear Hedge Fund zarządzanego przez spółkę BetaShares będącą częścią Mirae Asset Global Investment Group – jednej z największych firm zarządzających aktywami w Azji (zarządza ponad 55 mld USD, w tym 5 mld USD ulokownymi w ETF-ach) . To pierwszy na australijskim rynku finansowym odwrotny fundusz ETF (inverse exchange-traded fund), czyli ETF zachowujący się przeciwnie do zmian indeksu bazowego.

BetaShares Australian Equities Bear Hedge Fund powiązany jest z indeksem S&P/ASX 200, który jest głównym benchmarkiem dla australijskiego rynku akcji. Fundusz inwestuje w gotówkę i instrumenty stanowiące jej ekwiwalent, natomiast krótką ekspozycję (short exposure) osiąga poprzez kontrakty futures na ww. indeks (ASX SPI 200 futures). Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu mogą być wykorzystywane zarówno w celach zabezpieczających, jak i w celach spekulacyjnych. Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 1,19% w skali roku.

Obecnie oferta BetaShares obejmuje 11 funduszy ETF, które znajdują się w obrocie na Australian Stock Exchange. Cztery z nich to instrumenty towarowe (z ekspozycją na cały rynek towarowy, rynek towarów rolnych, ceny ropy naftowej i złota), trzy to instrumenty walutowe (powiązane z kursem australijskiej waluty względem dolara amerykańskiego, euro i funta szterlinga), dwa sektorowe ETF-y (oferujące ekspozycję na sektor surowcowy i finansowy) oraz po jednym funduszu pieniężnym i odwrotnym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.