Skip to main content

Pierwsze na amerykańskim rynku ETF-y z ekspozycją na akcje pojedynczych spółek

14 lipca 2022 r. kalifornijska spółka asset management AXS Investments wprowadziła jako pierwsza na amerykański rynek fundusze ETF oferujące ekspozycję na akcje znanych amerykańskich firm. Do obrotu na NASDAQ trafiło 8 ETF-ów, w tym pięć zapewniających odwrotną lub lewarowaną odwrotną ekspozycję i 3 zapewniające lewarowaną ekspozycję (w ujęciu dziennym) na akcje następujących spółek:

  • Tesla – fundusz AXS TSLA Bear Daily ETF. Fundusz odwrotny (inverse), który dąży do naśladowania odwrotności dziennych notowań spółki, bez dodatkowej dźwigni (-100%), jego wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosi 1,15%;
  • NVIDIA – fundusz AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF. Fundusz odwrotny, który dąży do odwzorowywania odwrotności dziennych notowań spółki z dźwignią 1,25x (-125%), jego wskaźnik kosztów netto wynosi 1,15%;
  • PayPal – fundusz AXS 1.5X PYPL Bull Daily ETF. Fundusz lewarowany (leveraged), który dąży do odzwierciedlania dziennych notowań spółki z dźwignią 1,5x (150%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%;
  • PayPal – fundusz AXS 1.5X PYPT Bear Daily ETF. Fundusz odwrotny, który dąży do naśladowania odwrotności dziennych notowań spółki z dźwignią 1,5x (-150%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%;
  • Nike – fundusz AXS 2X NKE Bull Daily ETF. Fundusz lewarowany, który dąży do odwzorowywania dziennych notowań spółki z dźwignią 2x (200%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%;
  • Nike – fundusz AXS 2X NKE Bear Daily ETF. Fundusz odwrotny, który dąży do replikowania odwrotności dziennych notowań spółki z dźwignią 2x (-200%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%;
  • Pfizer – fundusz AXS 2X PFE Bull Daily ETF. Fundusz lewarowany, który dąży do odwzorowywania dziennych notowań spółki z dźwignią 2x (200%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%;
  • Pfizer – fundusz AXS 2X PFE Bear Daily ETF. Fundusz odwrotny, który dąży do naśladowania odwrotności dziennych notowań spółki z dźwignią 2x (-200%), jego wskaźnik kosztów wynosi 1,15%.

Powyższe ETF-y mają służyć jako krótkoterminowy instrument inwestycyjny dla traderów i doświadczonych inwestorów, którzy rozumieją ryzyko i korzyści płynące z tego rodzaju funduszy. Nie są natomiast adresowane do długoterminowych inwestorów stosujących strategię kup i trzymaj. W celu osiągnięcia zamierzonego celu zarządzający wykorzystują umowy swapowe, natomiast większość zgromadzonych środków finansowych lokują w instrumenty o stałym dochodzie, gotówkę i jej ekwiwalenty (w celach zabezpieczających).

Kilka dni wcześniej wysocy urzędnicy amerykańskiego urzędu nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Security and Exchange Commission (SEC)) – ostrzegli przed dużym ryzykiem związanym z tego rodzaju produktami finansowymi (single-stock leveraged exchange-traded funds). Lori Schock, dyrektor biura ds. edukacji inwestorów w SEC, powiedziała, że nowe produkty są jeszcze bardziej ryzykowne niż istniejące już lewarowane i odwrotne ETF-y, które dają ekspozycję na indeks, czyli koszyk spółek. W jej opinii, oprócz ryzyka stwarzanego przez inne produkty lewarowane, tego rodzaju ETF-y nie zapewniają korzyści wynikających z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Ponadto, inwestorzy inwestujący w tego typu fundusze mogą doświadczyć jeszcze większej zmienności i ryzyka niż inwestorzy, którzy posiadają akcje stanowiące instrument bazowych tych ETF-ów. Dodała także, że inwestorzy powinni mieć świadomość, że w przypadku trzymania tych funduszy dłużej niż jeden dzień, ich wyniki mogą się znacznie różnić od lewarowanych i/lub odwrotnych wyników akcji bazowych w tym samym okresie.

Tymczasem liczba takich ETF-ów w USA powinna już w najbliższym czasie szybko wzrosnąć. Plany odnośnie ich wprowadzenia mają m.in. Direxion i GranitShares. Według danych Bloomberga z końca lutego liczba wniosków o utworzenie takich funduszy przekraczała 60 (w tym 19 ETF-ów planuje uruchomić GranitShares, będą one odwzorowywać notowania takich spółek jak Coinbase Global, Palantir Technologies, czy Tesla).

Udostępnienie amerykańskim inwestorom tego rodzaju ETF-ów ma miejsce blisko pięć lat po wprowadzeniu podobnych instrumentów finansowych w Europie, co miało miejsce w końcu 2017 roku. W ostatnim roku single-stock ETPs cieszyły się rosnącą popularnością i obecnie w ponad 200 produktach tego rodzaju zgromadzonych jest ok. 280 mln USD. Największymi podmiotami tego rynku w Europie są Leverage Shares (123 produkty, 135 mln USD aktywów) oraz GraniteShares (77 produktów, 114 mln USD aktywów) (dane na koniec czerwca).

Podobnie jak w przypadku wielu produktów lewarowanych, obroty nimi są zwykle wysokie w stosunku do ich aktywów (podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku notowanych na GPW w Warszawie funduszy Beta ETF powiązanych z indeksami WIG20short i WIG20lev). Jak widać na poniższym wykresie, produkty te w Europie odnotowują w tym roku średnie tygodniowe obroty przekraczające 100 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.