Skip to main content

Pierwsze lewarowane i odwrotne fundusze ETF na tokijskiej giełdzie

5 kwietnia 2012 r. na giełdzie w Tokio (Tokyo Stock Exchange – TSE) zadebiutowały dwa nowe fundusze ETF zarządzane przez Simplex Asset Management – TOPIX Bull 2x ETF oraz TOPIX Bear -1x ETF. To pierwsze lewarowane i odwrotne fundusze ETF w Japonii. Notowania tych instrumentów podlegają nowym zasadom i ramom prawnym wprowadzonym na TSE w marcu bieżącego roku.

TOPIX Bull 2x ETF replikuje TOPIX Leveraged (2x) Index (jest on obliczany i publikowany przez TSE). Dzienna zmienność notowań tego indeksu odpowiada w przybliżeniu dwukrotności dziennej zmiany wartości indeksu TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (indeks ten jest wykorzystywany przez większość inwestorów instytucjonalnych z Japonii i z całego świata jako benchmark dla japońskiego rynku akcji) obejmującego największe japońskie spółki publiczne, w dniu poprzednim. Opłata (trust fee) wynosi 0,75% w sakli roku (0,875% po uwzględnieniu podatku). Jednostka obrotu to 10 tytułów uczestnictwa funduszu.

TOPIX Bear -1x ETF odwzorowuje TOPIX Inverse (-1x) Index (jest on obliczany i publikowany przez TSE). Dzienna zmienność notowań tego indeksu odpowiada w przybliżeniu odwrotności dziennej zmiany wartości indeksu TOPIX w dniu poprzednim. Opłata (trust fee) wynosi 0,75% w sakli roku (0,875% po uwzględnieniu podatku). Jednostka obrotu to 10 tytułów uczestnictwa funduszu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.