Skip to main content

Pierwsze ETF-y Quant Shares zadebiutowały na NYSE Arca

W pierwszej połowie września 2011 r. amerykańska spółka FFCM z siedzibą w Bostonie utworzona w 2010 r. i specjalizująca się w strategiach ilościowych typu market-neutral wprowadziła na platformę NYSE Arca pierwsze siedem funduszy ETF funkcjonujących pod marką Quant Shares. Wszystkie te instrumenty finansowe mają charakter produktów market-neutral i są oparte na analizie pięciu specyficznych parametrów dotyczących akcji: momentum, jakości, wielkości, wartości i współczynnika beta (reprezentują one tzw. factor-based investing). Fundusze te zajmują zatem zarówno długie, jak i krótkie pozycje na amerykańskim rynku akcji (według FFCM są to jedne z pierwszych ETF-ów, które zajmują krótkie pozycje w akcjach), dzięki czemu nie są skorelowane z koniunkturą panującą na całym rynku akcji. Są to także instrumenty dollar-neutral, co oznacza że wartość inwestycji (wyrażona w USD) w długich i krótkich pozycjach jest równa. Zdaniem FFCM instrumenty te umożliwiają z jednej strony zabezpieczanie się przed ryyzkiem, z drugiej zaś mogą generować rozpiętościowe zwroty (spread returns), które są niezależne od kierunku, w jakim porusza się rynek.

Każdy z funduszy ETF Quant Shares zajmuje około 200 długich pozycji i około 200 krótkich pozycji na spółkach z indeksu Dow Jones U.S. Market (LLCM zakupił od Dow Jones licencję na siedem indeksów tematycznych market neutral – Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Indexes). Akcje spółek które zajmują najwyższe pozycje w poszczególnych rankingach (w zakresie określonych parametrów) są kupowane, natomiast w przypadku firm, które znajdują się na końcu rankingu zajmowana jest krótka pozycja. Fundusze generują dodatnią stopę zwrotu, kiedy wynik z długich pozycji okazuje się lepszy od krótkich pozycji; w przeciwnym wypadku notują one straty. Wyniki funduszy ETF Quant Shares są zatem zależne od różnic w stopach zwrotu między długimi a krótkimi pozycjami. Fundusze Quant Shares są zarządzane pasywnie, zaś udziały poszczególnych spółek w portfelu są równe (equal weighted), niezależnie od ich kapitalizacji.

7 września na NYSE Arca znalazły się cztery ETF-y:

  • QuantShares U.S. Market Neutral Momentum Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Total Return Index. Kupuje akcje charakteryzujące się najwyższą wartością współczynnika momentum, natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach cechujących się najniższymi wartościami współczynnika momentum (bazując na całkowitej rocznej stopie zwrotu); wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

  • QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Momentum Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Momentum Total Return Index. Kupuje akcje charakteryzujące się najniższą wartością współczynnika momentum, natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach cechujących się najwyższymi wartościami współczynnika momentum (bazując na całkowitej rocznej stopie zwrotu); wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

  • QuantShares U.S. Market Neutral Size Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Total Return Size Index. Kupuje akcje o najniższej kapitalizacji w indeksie, natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach posiadających najwyższą kapitalizację w indeksie; wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

  • QuantShares U.S. Market Neutral Quality Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Quality Total Return Index. Kupuje akcje o najwyższej jakości (parametr ten jest kombinacją współczynnika ROE (in plus) i współczynnika długu do kapitału własnego (in minus), natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach charakteryzujących się najniższą jakością; wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,80% w skali roku

13 września w obrocie znalazły się trzy kolejne fundusze:

  • QuantShares U.S. Market Neutral Beta Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Beta Total Return Index. Kupuje akcje o najwyższych wartościach współczynnika beta, natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach charakteryzujących się najniższą wartością współczynnika beta; wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

  • QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Kupuje akcje charakteryzujące się najniższą wartością współczynnika beta, natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach cechujących się najwyższymi wartościami współczynnika beta; wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

  • QuantShares U.S. Market Neutral Value Fund – fundusz replikuje Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Total Return Index. Kupuje akcje niedowartościowane (bazując na standardowych sposobach wyceny akcji), natomiast zajmuje krótkie pozycje na walorach przewartościowanych; wskaźnik netto kosztów (net expense ratio) wynosi 0,81% w skali roku

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.