Skip to main content

Pierwsze cztery fundusze ETF FlexShares w ofercie Northern Trust

22 września 2011 r. Northern Trust poszerzył swoją ofertę o cztery pierwsze fundusze ETF, które trafiły na platformę NYSE Arca. Fundusze te są oferowane pod marką FlexShares i bazują na indeksach stworzonych przez firmy Morningstar i Markit.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund poprzez naśladowanie zachowania indeksu Morningstar Global Upstream Natural Resources zapewnia inwestorom zrównoważoną ekspozycję na rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne wynikające z postępującej globalizacji. Fundusz w szczególności kieruje swoją uwagę na przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność we wczesnych etapach łańcucha dostaw zasobów. W dniu 15 grudnia 2011 r. w portfelu funduszu (obejmującym 111 składników) przeważały spółki amerykańskie (45,2%), kanadyjskie (14,5%) i brytyjskie (10,6%), o dużej kapitalizacji (77,3%), reprezentujące głównie sektory ropy i gazu (28,7%) oraz nawozów i środków chemicznych stosowanych w rolnictwie (23,4%). Głównymi pozycjami w portfelu funduszu w tym dniu były: Exxon Mobil (6,36%), Monsanto (4,86%), Potash Corporation of Saskatchewan (4,80%) i BHP Billiton (4,57%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) w skali roku wynosi 0,51%.

FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund stara się jak najdokładniej odwzorowywać wyniki Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index. Indeks ten daje ekspozycję na szeroki amerykański rynek akcji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu spółek o niskiej kapitalizacji oraz spółek typu value, które mają potencjał długoterminowego wzrostu (w tym celu stosowany jest wieloczynnikowy model, który ma za zadanie polepszyć wskaźniki zysku i ryzyka całego portfela). Takie podejście odróżnia ten fundusz od większości funduszy zorientowanych na szeroki amerykański rynek akcji, które opierając się na indeksach ważonych kapitalizacją przeważają spółki typu large cap. W dniu 15 grudnia 2011 r. w portfelu funduszu (skupiającym ponad 2400 składników) dominowały spółki typu value (49,9%), o dużej kapitalizacji (49,9%), jednak relatywnie dużą wagę posiadały również firmy o średniej kapitalizacji (30,0%) i małej kapitalizacji (14,7%). Reprezentowały one głównie sektory technologii informacyjnych (18,2%), fiansnowy (17,7%), konsumpcyjny dyskrecjonalny (13,0%), przemysłowy (12,4%) i opieki zdrowotnej (11,1%). Głównymi pozycjami w portfelu funduszu w tym dniu były: Apple (1,75%), Exxon Mobil (1,50%) i IBM (1,11%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) w skali roku wynosi 0,30%.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund oraz FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund umożliwiają partycypowanie w rynku amerykańskich papierów skarbowych indeksowych wskaźnikiem inflacji (Treasury Inflation Protected Securities – TIPS) o trzyletnim i pięcioletnim duration. Dążą one do odwzorowania indeksów iBoxx 3-Year Target Duration TIPS oraz iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. W dniu 15 grudnia 2011 r. w portfelu pierwszego funduszu znajdowało się 16 obligacji, głównie o zapadalności od 3 do 5 lat (58,4%). Z kolei w portfelu drugiego funduszu znajdowało się 16 obligacji, głównie o zapadalności od 5 do 10 lat (76,3%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) w skali roku wynosi w obu funduszach 0,23%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.