Skip to main content

Pierwsze aktywnie zarządzane fundusze ETF w ofercie Vanguard

15 lutego 2018 r. Vanguard – jedna z największych na świecie firm zarządzających aktywami (w końcu 2017 r. zarządzała ona aktywami o wartości 4,9 bln USD oferując ponad 385 funduszy inwestycyjnych dla ponad 20 mln klientów w około 170 państwach na całym świecie) – uruchomiła sześć nowych funduszy ETF opartych na czynnikach (factor-based ETFs) oraz jeden tradycyjny fundusz inwestycyjny o podobnej charakterystyce.

Nowe fundusze ETF są pierwszymi aktywnie zarządzanymi ETF-ami Vanguarda w Stanach Zjednoczonych (wcześniej „czynnikowe” ETF-y zostały zaoferowane klientom w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii). Dotychczas firma znana była przede wszystkim z funduszy indeksowych i pasywnie zarządzanych funduszy ETF, choć wartość aktywów tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych (mutual funds) Vanguarda jest również imponująca – na koniec grudnia minionego roku sięgała 1,2 bln USD (w skali globalnej). Warto również przypomnieć, iż w ofercie Vanguarda znajduje się m.in. najstarszy amerykański zrównoważony fundusz inwestycyjny – utworzony w 1929 roku Vanguard Wellington Fund.

Pięć nowych funduszy Vanguarda typu single factor (tj. opartych na jednym czynniku) dąży do osiągnięcia określonych celów w zakresie stopy zwrotu lub ryzyka poprzez ukierunkowanie swojej ekspozycji na określone czynniki: minimalną zmienność, wartość, momentum, płynność i jakość. Ich wskaźników kosztów wynosi 0,13% w skali roku. Szósty ETF oraz tradycyjny fundusz inwestycyjny wykorzystują podejście wieloczynnikowe, a ich wskaźnik kosztów wynosi 0,18%. Jak powiedział prezes Vanguarda Tim Buckley produkty te są adresowane przede wszystkim do doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych, którzy rozumieją ryzyko potencjalnego osiągnięcia niższej od rynkowej stopy zwrotu i mogą efektywnie włączyć fundusze czynnikowe (factor funds) do swoich portfeli inwestycyjnych.

Fundusze są zarządzane przy wykorzystaniu modelu ilościowego opartego na określonych zasadach (rule-based) umożliwiającego ocenę (pod określonym kątem) amerykańskich akcji zwykłych. Nowe produkty są zarządzane przez Vanguard Quantitative Equity Group (QEG) – podmiot założony przez założyciela Vanguarda Johna Bogle`a i dyrektora inwestycyjnego Gusa Sautera, który jest obecnie trzecim co do wielkości menedżerem aktywnie zarządzającym akcjami w spółce Vanguard nadzorującym zarządzanie instrumentami o wartości 39 mld USD. Podmiot ten pełni funkcję menedżera dla 44 produktów inwestycyjnych Vanguarda na całym świecie, w tym m.in. dla wszystkich funduszy czynnikowych Vanguarda oferowanych inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi.

Vanguard U.S. Value Factor ETF inwestuje głównie w akcje amerykańskich spółek (minimum 80% portfela), o różnej kapitalizacji i pochodzących z różnych sektorów gospodarki, które charakteryzują się relatywnie niskimi wycenami rynkowymi w stosunku do fundamentów, biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak wartość księgowa kapitału własnego czy dochody. W portfelu funduszu znajdują się akcje blisko 800 firm, spośród których największą wagę posiadają Micron Technology, McKesson i PG&E. W ujęciu branżowym największe udziały w portfelu funduszu posiadają spółki z sektora usług finansowych i sektora dóbr luksusowych.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF posiada w portfelu przede wszystkim akcje amerykańskich firm (minimum 80% aktywów) o silnych fundamentach. Są to spółki o zróżnicowanej kapitalizacji i pochodzące z różnych branż, które powinny charakteryzować się wysoką rentownością, stabilnymi zyskami i zdrowymi bilansami. W portfelu funduszu znajdują się akcje prawie 700 firm, spośród których największą wagę posiadają Walmart, Applied Materials i TJX Cos. W ujęciu branżowym największe udziały w portfelu funduszu posiadają spółki z sektorów: dóbr luksusowych, technologicznego i usług finansowych.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF wybiera do portfela akcje tych spółek, których ceny ostatnio rosły. Są to głównie amerykańskie firmy (minimum 80% aktywów) reprezentujące różne sektory i o zróżnicowanej kapitalizacji. W portfelu funduszu znajdują się akcje nieco ponad 700 firm, spośród których największą wagę posiadają Boeing, Micron Technology, Netflix i NVIDIA. Wśród sektorów dominują branże opieki zdrowotnej, technologiczna i dóbr luksusowych.

Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF preferuje walory firm charakteryzujące się relatywnie niskimi wskaźnikami płynności transakcyjnej. Fundusz inwestuje głównie w akcje podmiotów amerykańskich (minimum 80% portfela), o różnej kapitalizacji i pochodzących z różnych sektorów gospodarki. Wśród około 900 spółek w portfelu największy udział posiadają walory Ecolab, Southern Copper, Fiserv i Illinois Tool Works. W ujęciu branżowym zdecydowanie największe udziały w portfelu funduszu posiadają spółki z sektora usług finansowych, o ponad połowę mniejsze producenci dóbr trwałego użytku i firmy reprezentujące sektor ochrony zdrowia.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF dobiera do portfela akcje tych firm, które w sumie mają za zadanie minimalizowanie ryzyka całego portfela inwestycyjnego i generowanie niższej zmienności niż szeroki rynek akcji w Stanach Zjednoczonych. Są to głównie amerykańskie firmy (minimum 80% aktywów) reprezentujące różne sektory i o zróżnicowanej kapitalizacji. W portfelu funduszu znajdują się akcje prawie 150 firm, spośród których największą wagę posiadają Progressive, Estee Lauder, Constellation Brands i Equity Commonwealth. W ujęciu branżowym największe udziały w portfelu funduszu posiadają spółki z sektora usług finansowych, sektora dóbr luksusowych i branży technologicznej.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF przy selekcji spółek do portfela analizuje je najpierw pod kątem poziomu zmienności, a następnie skupia uwagę na trzech czynnikach: wartości, momentum i jakości. Tego rodzaju strategia oferuje potencjalne korzyści z dywersyfikacji, które mogą pomóc zredukować aktywne ryzyko (active risk) związane z ekspozycją tylko na jeden czynnik (tym charakteryzują się opisane powyżej ETF-y). Fundusz inwestuje głównie w akcje podmiotów amerykańskich (minimum 80% portfela), o różnej kapitalizacji i pochodzących z różnych sektorów gospodarki. W portfelu funduszu znajdują się akcje prawie 600 firm, spośród których największą wagę posiadają Marathon Petroleum, Valero Energy, Walmart i Bank of America. Wśród sektorów dominują branże usług finansowych, dóbr luksusowych i technologiczna.

Benchmarkiem wszystkich ww. ETF-ów jest indeks Russell 3000, który ilustruje koniunkturę wśród blisko trzech tysięcy największych amerykańskich spółek publicznych reprezentujących około 98% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Wszystkie nowe ETF-y Vanguarda są notowane na CBOE BZX U.S. Equities Exchange.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.