Skip to main content

Pierwsze aktywnie zarządzane fundusze ETF w ofercie State Street Global Advisors

26 kwietnia 2012 r. na platformie NYSE Arca rozpoczął obrót tytułami uczestnictwa trzech nowych funduszy ETF State Street Global Advisors (SSgA) funkcjonujących pod marką SPDR. Są to pierwsze aktywnie zarządzane ETF-y tej spółki. Podmiotem odpowiedzialnym za proces zarządzania jest należąca do SSgA spółka Investment Solutions Group, która zarządza aktywami o wartości 160 mld USD (w portfelach realizujących taktyczną i strategiczną alokację aktywów). Produkty te zostały zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywać pojawiające się nieefektywności spowodowane czasowymi błędami w wycenach (mispricing) występującymi na rynku. Realizują one strategie taktycznej alokacji aktywów oparte na zdyscyplinowanym procesie ilościowym zarządzania ryzykiem uzupełnionym o analizę fundamentalną.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF dąży do osiągnięcia rzeczywistego dochodu składającego się z aprecjacji wartości kapitału oraz z bieżącego dochodu. Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy ETF naśladujących wyniki indeksów rynkowych, w udziały w trustach posiadających ekspozycję na rynek towarowy (exchange traded commodity trusts) oraz w instrumenty finansowe typu ETN (exchange-traded notes) reprezentujące takie klasy aktywów jak: papiery wartościowe chroniące przed inflacją, nieruchomości, towary i surowce naturalne . Głównym benchmarkiem funduszu (primary benchmark) jest Barclays U.S. Government Inflation-linked Bond Index, którego portfel obejmuje publicznie emitowane amerykańskie obligacje skarbowe chroniące przed inflacją, o co najmniej rocznym terminie pozostającym do wykupu (w momencie równoważenia indeksu) i wartości emisji wynoszącej co najmniej 500 mln USD. Obligacje te muszą być indeksowane i powiązane z odpowiednim wskaźnikiem inflacji. Muszą też być denominowane w dolarach amerykańskich oraz płacić kupony i kapitał w tej walucie. Drugorzędnym benchmarkiem (secondary benchmark) jest SSgA Multi-Asset Real Return Composite Index składający się z kilku różnych indeksów i zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ekspozycję na różnorodne klasy aktywów (25% S&P Global Natural Resources Index; 20% DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return Index; 15% Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index; 11% DJ Global Ex-US Select Resi Index; 10% DB Global Government Ex US Inflation Linked Bond Capped Index; 9% DJ US Select REIT Index; 3% S&P Metals & Mining Select Industry ETF i NASDAQ Global Agriculture Index; 2% Energy Select SPDR Index i S&P Developed Ex US BMI Energy Sector Index). W dniu 31 sierpnia portfel funduszu składał się z 15 składników – największe udziały posiadały SPDR S&P Global Natural Resources ETF (28,49%), SPDR Barclays Capital TIPS ETF (12,28%), SPDR Dow Jones REIT ETF (12,24%), SPDR DJ International Real Estate ETF (10,72%) i PowerShares DB Commodity Index Fund (10,56%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,70% w skali roku.

SPDR SSgA Income Allocation ETF dąży do osiągnięcia całkowitego dochodu poprzez inwestycje w aktywa generujące systematyczne dochody. Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy ETF naśladujących wyniki indeksów rynkowych, w udziały w trustach posiadających ekspozycję na rynek towarowy (exchange traded commodity trusts) oraz w instrumenty finansowe typu ETN (exchange-traded notes) reprezentujące takie klasy aktywów jak: krajowe i zagraniczne akcje, papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym i typu high yield, papiery wartościowe o charakterze hybrydowym (akcje uprzywilejowane i obligacje zamienne) oraz nieruchomości. Głównym benchmarkiem funduszu (primary benchmark) jest MSCI World Index – indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u, który ilustruje koniunkturę na rynkach akcji w państwach rozwiniętych. Drugorzędnym benchmarkiem (secondary benchmark) jest SSgA Income Allocation Composite Index składający się z kilku różnych indeksów i zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ekspozycję na różnorodne klasy aktywów (15% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index; 10% DJ Global Select Real Estate Securities Index, Barclays Capital Long US Treasury Index, Barclays Capital Long US Corporate Index i Barclays Capital High Yield Very Liquid Index; 5% S&P International Dividend Opportunities Index, STOXX Europe 50 Index, S&P Emerging Market Dividend Opportunities Index, Macquarie Global Infrastructure 100 Index, Barclays US Government Inflation Linked Bond Index, Barclays Global Aggregate Ex USD > $1B, Barclays EM Local Currency Government Diversified Index, Barclays Capital US Convertible Bonds Index oraz Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index). W dniu 31 sierpnia portfel funduszu składał się z 18 składników – największe udziały posiadały SPDR S&P Dividend ETF (16,54%), SPDR Barclays Capital Long Term Corporate Bond ETF (11,73%), SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (8,45%) i SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (8,23%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,70% w skali roku.

SPDR SSgA Global Allocation ETF dąży do osiągnięcia dochodu, ochrony kapitału i niskiej zmienności poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF naśladujących wyniki indeksów rynkowych, w udziały w trustach posiadających ekspozycję na rynek towarowy (exchange traded commodity trusts) oraz w instrumenty finansowe typu ETN (exchange-traded notes) reprezentujące takie klasy aktywów jak: krajowe i zagraniczne akcje, nieruchomości, instrumenty dłużne i gotówka. Głównym benchmarkiem funduszu (primary benchmark) jest MSCI ACWI IMI Index – indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u, który ilustruje koniunkturę na rynkach akcji zarówno w państwach rozwiniętych jak i na rynkach wschodzących. Drugorzędnym benchmarkiem (secondary benchmark) jest SSgA Global Allocation Composite Index składający się z kilku różnych indeksów i zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ekspozycję na różnorodne klasy aktywów (20% S&P Developed Ex US BMI Index; 19% S&P 500 Index; 15% Barclays US Aggregate Bond Index; 7% S&P Emerging BMI Index; 6% Barclays Capital High Yield Very Liquid Index; 5% Barclays Global Treasury Ex US Capped Index, Barclays Global Aggregate Ex USD >$1B, Barclays US Government Inflation-Linked Bond Capped Index; 3% S&P Small Cap 600 Index, S&P Developed Ex US Under USD 2 Billion Index, DJ US Select REIT Index, DJ Global Ex US Select Resi Index; 2% JP Morgan Cash Index USD 1 Month LIBOR, DB Global Government Ex US Inflation Linked Bond Capped Index, S&P MidCap 400 Index). W dniu 31 sierpnia portfel funduszu składał się z 21 składników – największe udziały posiadały SPDR S&P 500 ETF (17,43%), SPDR S&P World ex-US ETF (16,37%), SPDR Barclays Capital Intermediate Term Corporate Bond ETF (8,77%), SPDR S&P Dividend ETF (6,97%) i SPDR S&P Emerging Markets ETF (6,83%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.