Skip to main content

Pierwsza afrykańska firma asset management wprowadziła fundusz ETF na amerykański parkiet

Południowoafrykańska firma zarządzająca aktywami Old Mutual Global Index Trackers (należąca do mającej swoją siedzibę w Londynie spółki Old Mutual plc działającej na międzynarodowym rynku asset management, w sekorze ubezpieczeń i bankowym) wprowadziła 8 grudnia na NYSE Arca Global Shares FTSE Emerging Markets Fund. Benchmarkiem dla funduszu jest FTSE Emerging Markets Index – indeks ważony kapitalizacją rynkową (skorygowany o współczynnik free-float), który obejmuje duże, średnie i małe spółki pochodzące z rynków wschodzących na całym świecie. Do końca stycznia 2010 r. (lub do osiągnięcia aktywów na poziomie 1 mld USD – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wczesniej) fundusz nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie (normalna stawka wynosi 0,39%).

Spółka planuje wprowadzić na początku przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych – pod marką Global Shares – do czterech nowych funduszy ETF posiadających ekspozycję na globalny rynek akcji oraz na emerging markets. Podobne instrumenty Old Mutual zamierza wprowadzić również na rynek europejski i poudniowoafrykański. Według prezesa Old Mutual Global Shares FTSE Emerging Markets Fund jest pierwszym funduszem ETF rynków wschodzących zarządzanym bezpośrednio z rynku emerging market (z RPA).

Na NYSE Arca – amerykańskim rynku należącym do NYSE Euronext dedykowanym funduszom ETF – notowane są obecnie 734 exchange-traded funds (jako pierwsze miejsce notowań) oraz 50 exchange-traded vehicles (ETVs). Ponadto notowanych jest tam m.in. 89 exchange-traded notes (ETNs).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.