Skip to main content

Pasywne produkty inwestycyjne prześcigną aktywne w Stanach Zjednoczonych w ciągu 4-7 lat

Z opublikowanego przez agencję Moody`s Investors Service raportu dotyczącego zarządzania aktywami zatytułowanego „Asset Managers – Global: Passive Market Share to Overtake Active in the US No Later Than 2024” wynika, że popularność pasywnych inwestycji (w tym funduszy ETF i funduszy indeksowych) będzie najbliższych latach nadal przewyższała popularność aktywnie zarządzanych produktów inwestycyjnych, co doprowadzi do dominującego udziału tych pierwszych na amerykańskim rynku finansowym nie później niż w 2024 roku. Aktywa pasywnych produktów inwestycyjnych wynoszą obecnie na świecie 6 bln USD, a w Stanach Zjednoczonych odpowiadają za 28,5% aktywów pod zarządzaniem – według Moody`s udział ten przekroczy 50% w ciągu od 4 do 7 lat.

Stephen Tu – wiceprezes Moody`s – uważa, że „fenomen pasywnego inwestowania powinien być traktowany jako zastosowanie nowej technologii. Proces przyjmowania przez inwestorów pasywnych i niskokosztowych produktów inwestycyjnych będzie kontynuowany niezależnie od warunków rynkowych”.

Wnioski wynikające z raportu są efektem badań przeprowadzonych za pomocą dwóch metod: regresji liniowej udziału w rynku względem czasu oraz poprzez dopasowanie najnowszych danych dotyczących aktywów pasywnych funduszy do modelu dyfuzji, który projektuje udział w rynku w najbliższej perspektywie. Według agencji Mooody`s jej prognoza wykorzystująca model regresji liniowej do przewidywania tempa przyjmowania w przyszłości pasywnych produktów inwestycyjnych jest bardzo konserwatywna, gdyż okres na podstawie którego dokonano obliczeń (lata 1996-2016) przypadł na czas, gdy pasywne inwestowanie było traktowane z większym sceptycyzmem. Zgodnie z tą metodą pasywne inwestowanie zdominuje amerykański rynek w ciągu siedmiu lat. Drugie podejście wykorzystuje model dyfuzji, który pasuje dobrze do danych dotyczących udziału w rynku od czasu kryzysu finansowego i wskazuje, że pasywne fundusze osiągną co najmniej 50-procentowy udział w amerykańskim rynku w ciągu najbliższych 4-6 lat.

Dodatkowo, ze względu na potencjalne, spodziewane profile stóp zwrotu i korzyści w zakresie kosztów, agencja Moody`s postrzega fundusze typu smart beta i fundusze wieloczynnikowe jako kolejny hot spot dla inwestorów, co doprowadzi branżę do środowiska niższych kosztów aktywnego zarządzania, podczas gdy robo-doradcy zyskiwać będą na znaczeniu w sytuacji, gdy poprawiać się będzie technologia finansowa i inwestycyjna.

Podczas gdy pasywne inwestowanie doświadcza gwałtownego wzrostu w Stanach Zjednoczonych, w przypadku reszty świata penetracja ta jest znacznie niższa i wynosi około 5-15%. Wynika to z mniejszej świadomości produktów pasywnych i z praktyk sprzedażowych, które nie działają w najlepiej pojętym interesie inwestorów. Moody`s uważa jednak, że istnieje potencjał do wzrostu znaczenia pasywnego inwestowania także na innych rynkach, w sytuacji gdy staną się one bardziej dojrzałe, a inwestorzy staną się bardziej świadomi nabywanych produktów inwestycyjnych. Zdaniem Stephen`a Tu z biegiem czasu należy oczekiwać przyjęcia się pasywnego inwestowania w Unii Europejskiej i w Azji, podobnie jak ma to miejsce obecnie w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem jednak, że globalna przejrzystość i komunikacja ulegną poprawie, a globalne rynki finansowe będą coraz bardziej dojrzałe i staną się bardziej przyjazne dla inwestorów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.