Skip to main content

Osiem nowych funduszy BMO na Toronto Stock Exchange

W końcu maja BMO Financial Group wprowadził na giełdę w Toronto (Toronto Stock Exchange) osiem nowych exchange-traded funds, zwiększając tym samym liczbę oferowanych produktów do 30, co czyni ten podmiot liderem na kanadyjskim rynku ETF-ów.

W gronie nowych funduszy ETF znalazły się:

  • trzy fundusze dłużne: BMO Long Federal Bond Index ETF, BMO Real Return Bond Index ETF oraz BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (ten ostatni jest zabezpieczony przed ryzykiem kursowym – jest to jednocześnie pierwszy fundusz obligacji rynków wschodzących na rynku kanadyjskim) – roczna opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio 0,20%, 0,25% i 0,50%

  • fundusz z ekspozycją na rynek nieruchomości: BMO Equal Weight REITs Index ETF (posiada ekspozycję na kanadyjski rynek nieruchomości poprzez inwestycje w kanadyjskie fundusze typu REIT (real estate investment trusts) – roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,55%

  • dwa sektorowe fundusze akcyjne: BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF i BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (oba z ekspozycją na spółki amerykańskie i zabezpieczone przed ryzykiem walutowym) – roczna opłata za zarządzanie wynosi w obu funduszach 0,35%

  • dwa fundusze akcyjne z ekspozycją na rynek surowcowy: BMO Junior Oil Index ETF i BMO Junior Gas Index ETF (oba posiadają ekspozycję na małe spółki zajmujące się poszukiwaniem I wydobyciem ropy naftowej i gazu) – roczna opłata za zarządzanie wynosi w obu funduszach 0,55%

Fundusze ETF BMO są zarządzane i administrowane przez BMO Asset Management (wcześniej Jones Heward Investment Counsel Inc.), którego właścicielem jest Bank of Montreal.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.