Skip to main content

Opcje na dwa chińskie ETF-y na giełdzie w Hongkongu

12 lipca Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) wprowadził na swój parkiet opcje na dwa fundusze ETF: iShares FTSE/Xinhua A50 China Index Exchange Traded Fund (iShares A50 ETF) oraz na WISE CSI 300 China Tracker (WISE CSI300 ETF). Oba wymienione fundusze są największymi ETF-ami – pod względem kapitalizacji rynkowej – na rynku akcji w Hongkongu.

Opcje wprowadzone na parkiet 12 lipca wygasają w lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 2010 roku oraz w marcu i czerwcu 2011 r. Kontrakt opcyjny na iShares A50 ETF opiewa na 5000, a kontrakt opcyjny na WISE CSI300 ETF opiewa na 1000 tytułów uczestnictwa.

Pierwszą opcją na ETF na HKEx była opcja na Tracker Fund of Hong Kong.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.