Skip to main content

Nowy tematyczny ETF w ofercie Global X Funds

17 kwietnia 2018 r. amerykański dostawca funduszy ETF (z siedzibą w Nowym Jorku) – Global X Funds – wprowadził na rynek NASDAQ kolejny tematyczny fundusz ETF: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF. W jego portfelu znajdują się akcje firm zajmujących się produkcją lub rozwijaniem pojazdów elektrycznych (electric vehicles – EVs) i pojazdów autonomicznych (autonomous vehicles – AVs). Są to firmy zaangażowane w rozwój sprzętu i oprogramowania dla pojazdów autonomicznych i przedsiębiorstwa produkujące pojazdy elektryczne, komponenty pojazdów elektrycznych (takie jak np. baterie litowe) oraz bardzo istotne dla tego rodzaju pojazdów surowce jak np. lit i kobalt.

Pojazdy elektryczne wykazują oznaki, że znajdują się we wczesnej fazie krzywej adaptacji, co może spowodować szybki rozwój technologii. W 2017 roku udział sprzedaży pojazdów elektrycznych w sprzedaży pojazdów ogółem na świecie stanowił 1,7%. Sprzedaż ta przekroczyła po raz pierwszy 1 mln pojazdów i wzrosła w stosunku do 2016 r. o 51% (dane International Energy Agency). Choć pojazdy autonomiczne nie są jeszcze tak powszechne jak pojazdy elektryczne, wyścig do pełnej automatyzacji, która nie wymaga udziału człowieka w żadnych okolicznościach, jest już w toku. Według szacunków RethinkX, na skutek uwolnienia kierowców z konieczności spędzania czasu na prowadzeniu samochodu, pojazdy autonomiczne mogłyby zwiększyć PKB Stanów Zjednoczonych o 0,5-2,3 bln USD do 2030 roku.

Oczekuje się, że akceptacja pojazdów elektrycznych okaże się dobrodziejstwem z powodu zakazu sprzedaży nowych samochodów na gaz przez największe gospodarki na całym świecie. Przykładowo, Norwegia proponuje zakaz sprzedaży pojazdów napędzanych gazem od 2025 r. Kraj ten osiągnął już znaczące postępy w tym procesie – w 2017 r. pojazdy elektryczne odpowiadały za 39% całkowitej sprzedaży. Inne kraje i regiony – takie jak Chiny, Indie czy stan Kalifornia – ogłosiły podobne aspiracje.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.