Skip to main content

Nowy rekordowy poziom aktywów globalnego rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP w lutym

Według wstępnych ustaleń spółki ETFGI specjalizującej się w monitorowaniu sytuacji na rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded products) na świecie, całkowite aktywa ulokowane w tych instrumentach finansowych w końcu lutego 2014 r. sięgnęły nowego rekordowego poziomu 2,44 bln USD. Globalny rynek ETF/ETP w końcu minionego miesiąca obejmował 5183 instrumenty finansowe z 10 210 liniami notowań znajdujące się w obrocie na 59 giełdach i oferowane przez 219 dostawców.

Napływ netto nowego kapitału do ETF/ETP w lutym wyniósł 29,0 mld USD, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty o stałym dochodzie (+16,8 mld USD). Dodatnie saldo nabyć i umorzeń odnotowały także akcyjne ETF/ETP (+10,2 mld USD) oraz towarowe ETF/ETP (+870 mln USD). Według Deborah Fuhr, partnera zarządzającego w ETFGI, pozytywne komentarze napływające z FED-u pokazujące kontynuację rozwoju amerykańskiej gospodarki sprawiły, iż indeks S&P 500 zakończył luty nowym rekordowym rezultatem na poziomie 1859 pkt. Ponadto oznaki szerszego globalnego ożywienia na rynku akcji wydają się wskazywać, iż inwestorzy wychodzą z zimowej hibernacji.

Konkurencja na rynku indeksowych instrumentów inwestycyjnych jest wciąż bardzo silna. 100 największych funduszy ETF i instrumentów typu ETP (czyli mniej niż 2 proc. ogólnej liczby oferowanych produktów) zgromadziło ponad połowę (57%) globalnych aktywów. Jedynie 7% ETF/ETP zarządza środkami finansowymi o wartości powyżej 1 mld USD, podczas gdy 69% ETF/ETP posiada aktywa mniejsze niż 100 mln USD, 59% aktywa mniejsze niż 50 mln USD, a prawie 1/3 aktywa o wartości poniżej 10 mln USD.

Największy napływ netto kapitału w dwóch pierwszych miesiącach 2014 r. odnotowała spółka Vanguard – 9,4 mld USD. Relatywnie wysoki bilans wpłat i wypłat do ETF/ETP stał się również udziałem firm BlackRock (instrumenty iShares) – 7,1 mld USD, Nomura – 4,2 mld USD, First Trust – 2,5 mld USD oraz Guggenheim – 2,0 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.