Skip to main content

Nowy instrument typu ETN wyemitowany przez UBS z ekspozycją na szeroki rynek towarowy

26 kwietnia 2012 r. UBS Investment Bank wprowadził do obrotu na elektronicznej platformie NYSE Arca kolejny indeksowy instrument dłużny typu exchange-traded note (ETN) funkcjonujący pod marką ETRACS.

ETRACS DJ-UBS Commodity Index 2-4-6 Blended Futures ETN to pierwszy instrument typu ETN powiązany z drugą generacją jednego z najpopularniejszych indeksów rynku towarowego opartego na kontraktach futures – Dow-Jones-UBS Commodity Index. Nowy ETN odzwierciedla bowiem wyniki indeksu Dow-Jones-UBS Commodity Index 2-4-6 Forward Blend Total Return, który portfel jest skonstruowany w taki sposób, że równe wagi posiadają w nim dwu-, cztero- i sześciomiesięczne subindeksy typu forward indeksu indeksu Dow-Jones-UBS Commodity (Dow Jones-UBS Commodity Index 2 Month Forward, Dow Jones-UBS Commodity Index 4 Month Forward i Dow Jones-UBS Commodity Index 6 Month Forward). W ten sposób zapewnia on dywersyfikację wzdłuż całej krzywej cen każdego z 20 towarów, które obecnie znajdują się w indeksie (aluminium, ropa Brent, ropa WTI, kawa, miedź, kukurydza, bawełna, złoto, olej opałowy, wieprzowina (lean hogs), żywiec wołowy (live cattle), gaz ziemny, nikiel, srebro, soja, olej solowy, cukier, benzyna bezołowiowa (RBOB), pszenica i cynk). Poprzez dywersyfikację ekspozycji na kontrakty o zróżnicowanym terminie zapadalności indeks stara się ograniczyć koncentrację na jednym, określonym punkcie krzywej cen towarowych kontraktów futures. Jak dowodzą doświadczenia z przeszłości, powiększanie eskpozycji na instrumenty o późniejszym terminie wygasania pomagało zmniejszyć koszty związane z posiadaniem i rolowaniem pozycji w kontraktach wygasających wcześniej (zjawisko określane jako negative roll yield).

Roczne opłaty (annual fee) wynoszą 0,70%, zaś termin zapadalności instrumentu przypada na kwiecień 2042 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.