Skip to main content

Nowy fundusz ETF EGShares z ekspozycją na małe spółki indyjskie

7 lipca rozpoczął działalność Emerging Global Shares Indxx India Small Cap ETF, którego celem inwestycyjnym jest odzwierciedlenie wyników Indxx India Small Cap Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u, obejmujący 75 przedsiębiorstw indyjskich, które zdaniem jego twórców (Indxx LLC) są reprezentatywne dla segmentu indyjskich spółek o niewielkiej kapitalizacji. Według danych emitenta (Emerging Global Shares – EGShares) na koniec czerwca w strukturze sektorowej indeksu dominowały banki komercyjne (12,59%), spółki zajmujące się usługami informatycznymi (8,67%), firmy softwarowe (7,78%) oraz przedsiębiorstwa produkujące tekstylia, uroczyste ubrania oraz dobra luksusowe (6,22%). Największy udział w indeksie w dniu 30 czerwca miały walory: Patni Computer Systems (3,39%), Indian Bank (2,53%), Mangalore Refinery (2,04%) oraz UCO Bank (1,99%). Średnia kapitalizacja rynkowa spółek wchodzących w skład portfela indeksu wynosiła w końcu II kwartału 2010 r. 632 mln USD (mediana – 473 mln USD). Od początku bieżącego roku indeks zwyżkował zaledwie o 2,50%, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy już o 38,57%.

Roczne koszty netto funduszu zostały ustalone na poziomie 0,85%, zaś koszty brutto na poziomie 1,58%. Tytuły uczestnictwa Emerging Global Shares Indxx India Small Cap ETF są notowane na NYSE Arca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.