Skip to main content

Nowy fundusz ETF BetaShares zorientowany na dochód na giełdzie w Sydney

26 listopada 2012 r. na Australian Securities Exchange (ASX) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu ETF wyemitowanych przez spółkę BetaShares Capital – jednego z czołowych dostawców tych instrumentów finansowych na rynku australijskim, należącego do Mirae Asset Global Investment Group.

BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund to fundusz ETF, którego celem jest zaoferowanie inwestorom ekspozycji na koszyk akcji australijskich blue chipów, przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjnego dochodu (wypłacanego raz na kwartał), który z uwagi na specyficzną strategię inwestycyjną funduszu powinien okazać się wyższy niż stopa dywidendy samego portfela akcji. Ponadto fundusz dąży do uzyskania mniejszej całkowitej zmienności stóp zwrotu w stosunku do zmienności samego portfela akcji.

Fundusz inwestuje w koszyk akcji 20 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na parkiecie w Sydney (replikuje S&P/ASX Index) i generuje dodatkowe bieżące dochody poprzez sprzedaż giełdowych opcji kupna na papiery wartościowe znajdujące się w portfelu akcyjnym. Będą to opcje wygasające w terminie od miesiąca do trzech miesięcy, a ich ceny wykonania będą kształtowały się prawdopodobnie na poziomie od 3 do 7 procent powyżej bieżącej ceny rynkowej, z zastrzeżeniem panujących warunków zmienności. Dzięki wystawieniu opcji kupna fundusz będzie otrzymywał premie opcyjne, które powinny stanowić dodatkowe źródło dochodu dla funduszu, a także będzie on częściowo zabezpieczony przed spadkiem wartości portfela akcji. Strategia funduszu powinna przynieść lepsze wyniki niż wyniki samego portfela akcji (tj. bez zastosowania opcji) na rynku spadającym, w trendzie horyzontalnym oraz przy powoli rosnącym rynku. Z kolei w przypadku silnych wzrostów stopa zwrotu funduszu może okazać się niższa niż stopa zwrotu samego portfela akcji wskutek „zrzeczenia się” potencjalnych zysków z portfela akcji przy wzroście ich cen ponad cenę wykonania opcji kupna.

W końcu października 2012 r. największe udziały w indeksie posiadały spółki: BHP Billiton (14,9%), Commonwealth Bank (12,6%), Westpac Banking Corp. (10,7%), ANZ Banking Group (9,4%) oraz National Australia Bank (8,0%). W strukturze sektorowej indeksu dominują akcje spółek finansowych (50,7%), firm surowcowych (21,0%) i spółek z branży podstawowych dóbr konsumpcyjnych (10,4%).

Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,59% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.