Skip to main content

Nowy ETN Credit Suisse na NYSE Arca

22 lutego na giełdzie NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie instrumentu typu exchange-traded note (ETN), którego sponsorem jest Credit Suisse.

Credit Suisse Long/Short Liquid Index ETN to średnioterminowy instrument dłużny powiązany z Credit Suisse Long/Short Liquid Index (Net) – nowym indeksem stworzonym w 2009 r. przez Credit Suisse Alternative Capital Inc. (sponsor indeksu). Notowania tego indeksu odzwierciedlają stopę zwrotu dynamicznego koszyka różnorodnych aktywów skonstruowanego w taki sposób, aby był skorelowany z Credit Suisse Tremont Long/Short Equity Hedge Fund Index.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.